Aktualno

Trgovinski sporazum između EU-a i Vijetnama stupio na snagu 1. kolovoza 2020.

03.08.2020.

Od 1. kolovoza, porezi na izvoz iz EU-a u Vijetnam su manji. To je neposredni učinak stupanja na snagu trgovinskog sporazuma između Unije i Vijetnama kojim će se u konačnici ukinuti carine na 99 % sve robe kojom dvije strane trguju. Europskim će poduzećima i poslovanje u Vijetnamu biti jednostavnije: odsad će moći ulagati i ravnopravno se natjecati s lokalnim konkurentima za ugovore s državnim tijelima. Gospodarske koristi su prema novom sporazumu usko povezane s jamstvima poštovanja radničkih prava, zaštite okoliša i Pariškog sporazuma o klimi zahvaljujući snažnim, pravno obvezujućim i izvršivim odredbama o održivom razvoju.

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo, 20. srpnja 2020

21.07.2020.

Na prvom fizičkom sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo od siječnja 2020., ministri su detaljno raspravljali o strategiji From Farm to Fork, zelenoj arhitekturi paketa za reformu zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i tržišnoj situaciji u kontekstu COVID-19 krize.

 

Glavni rezultati Vijeća za vanjske poslove, 13. srpnja 2020

14.07.2020.

Turska

Vijeće je imalo raspravu o Turskoj.

Turska je važna zemlja za EU s kojom bismo željeli da se naši odnosi ojačaju i razvijaju. To treba učiniti u skladu s vrijednostima, načelima i interesima EU. Istodobno postoje zabrinjavajući događaji, posebice na Istočnom Sredozemlju i u odnosu na Libiju, koji utječu na interese EU-a,

Izjavio  je Josep Borrell, visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Među državama članicama postignut je konsenzus da su odnosi EU i Turske trenutno napet zbog zabrinjavajućeg razvoja događaja koji su utjecali na interese EU-a, posebno u Istočnom Sredozemlju i Libiji. Ministri su se složili da Turska mora riješiti nekoliko ozbiljnih pitanja kako bi promijenila trenutnu dinamiku konfrontacija i stvorila okruženje za povjerenje.

vrh stranice