Glavni rezultati Vijeća za vanjske poslove, 13. srpnja 2020

14.07.2020.

Turska

Vijeće je imalo raspravu o Turskoj.

Turska je važna zemlja za EU s kojom bismo željeli da se naši odnosi ojačaju i razvijaju. To treba učiniti u skladu s vrijednostima, načelima i interesima EU. Istodobno postoje zabrinjavajući događaji, posebice na Istočnom Sredozemlju i u odnosu na Libiju, koji utječu na interese EU-a,

Izjavio  je Josep Borrell, visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Među državama članicama postignut je konsenzus da su odnosi EU i Turske trenutno napet zbog zabrinjavajućeg razvoja događaja koji su utjecali na interese EU-a, posebno u Istočnom Sredozemlju i Libiji. Ministri su se složili da Turska mora riješiti nekoliko ozbiljnih pitanja kako bi promijenila trenutnu dinamiku konfrontacija i stvorila okruženje za povjerenje.

U skladu s Zaključcima Vijeća o ilegalnim turskim bušenjima u Ekskluzivnoj gospodarskoj zoni Cipra od 15. srpnja 2019. i izjavom o Istočnom Sredozemlju od 15. svibnja 2020., istaknuto je da su jednostrane akcije Turske, posebno u Istočnom Sredozemlju, koje su u suprotnosti s interesima EU-a, suverenim pravima država članica EU-a i međunarodnim pravom mora se zaustaviti .

Ministri su također pozvali Tursku da aktivno doprinese političkom rješenju u Libiji i da poštuje obveze koje je preuzela u okviru berlinskog procesa , uključujući embargo UN-a na oružje . Države članice naglasile su važnost operacije IRINI kako bi se osiguralo poštovanje embarga na oružje od strane svih aktera i obvezale su se razmotriti načine kako osigurati njegovu punu učinkovitost s ciljem sprječavanja eskalacije na terenu.

Ministri su također osudili odluku Turske o pretvorbi Svete Sofije u džamiju, jer će ta odluka neminovno potaknuti nepovjerenje, promicati obnovljene podjele između vjerskih zajednica i potkopati napore na dijalogu i suradnji. Bila je široka podrška kojom se turske vlasti pozivaju da hitno preispitaju i ponište svoju odluku.

Konačno, pružena je široka potpora zadatku visokog predstavnika da istraži daljnje putove koji bi mogli pridonijeti smanjenju napetosti i postizanju razumijevanja o pitanjima koja sve više naglašavaju odnos EU-Turska.

 

Tekući poslovi

Ministri su razgovarali o stupanju na snagu zakonodavstva o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu .
U tom kontekstu, ministri su odmorili potporu EU autonomiji i temeljnim slobodama stanovnika Hong Konga te su naglasili da takva odluka može imati utjecaja na odnose EU s Kinom.

Vijeće za vanjske poslove tada je obaviješteno o Libiji , gdje je situacija na terenu i dalje loša, a još uvijek se bilježe gruba kršenja embarga na oružje.

Ministri su također upoznati s dešavanjima u dijalogu sa Prištinom u Beogradu , koji je nedavno nastavljen, a njegov je sljedeći sastanak planiran za četvrtak 16. srpnja u Bruxellesu.

Konačno, visoki predstavnik dotaknuo se i pitanja Venezuele, za koju je predložio sazivanje ministarskog sastanka Međunarodne krizne skupine, nakon čega će uslijediti sastanci s grupom Lima i drugim ključnim akterima.

vrh stranice