Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

EGSO okuplja predstavnike iz svih područja organiziranog civilnog društva koji osiguravaju neovisno savjetovanje o politikama i zakonodavstvu EU-a.

EGSO ima 350 članova iz svih država članica EU-a koji se imenuju na obnovljivi mandat od pet godina. Trenutačni mandat traje od listopada 2015. do rujna 2020. Članove predlažu nacionalne vlade, a imenuje ih Vijeće Europske unije. Svoje dužnosti obavljaju neovisno i u interesu svih građana EU-a. Broj članova po zemlji razmjeran je broju stanovnika te zemlje.

Članovi djeluju u sklopu tri skupine koje predstavljaju poslodavce (Skupina I.), radnike (Skupina II.) i raznolikost Europe (poljoprivrednici, slobodna zanimanja, potrošači itd. – Skupina III.). Cilj je postići konsenzus među tim skupinama kako bi mišljenja EGSO-a istinski odražavala gospodarske i socijalne interese građana EU-a.  

Svaka skupina ima svoje tajništvo. Članovi EGSO-a sami biraju kojoj se skupini žele pridružiti.

Članovi EGSO-a mogu se dobrovoljno udruživati u interesne skupine koje zastupaju razne gospodarske i socijalne interese organiziranog civilnog društva EU-a i sastavljene su od članova svih triju skupina.

 

MIŠLJENJA
EGSO svake godine objavi između 160 i 190 mišljenja i informativnih izvješća, od čega 70 % na zahtjev Vijeća, Europske komisije i Europskog parlamenta. Njih 21 % su samoinicijativna mišljenja i informativna izvješća, a 9 % razmatračka mišljenja, uglavnom na zahtjev države koja predsjeda EU-om.

Također organizira nekoliko godišnjih inicijativa i događanja s naglaskom na civilnom društvu i sudjelovanju građana, poput Nagrade za razvoj civilnog društva, Dana civilnog društva, plenarnog zasjedanja mladih „Tvoja Europa, tvoje mišljenje“ i Dana europske građanske inicijative.

 

Više informacija o EGSO-u dostupno je na: https://www.eesc.europa.eu/
vrh stranice