Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo, 20. srpnja 2020

21.07.2020.

Na prvom fizičkom sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo od siječnja 2020., ministri su detaljno raspravljali o strategiji From Farm to Fork, zelenoj arhitekturi paketa za reformu zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i tržišnoj situaciji u kontekstu COVID-19 krize.

 

Njemačko predsjedništvo predstavilo je svoj radni program i prioritete na području poljoprivrede i ribarstva: 

  • reforma ZPP-a,
  • strategija od farme do vilice,
  • dobrobit životinja,
  • označavanje hrane,
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i ribolovne mogućnosti 2021.

dominirat će na dnevnom redu Vijeća za sljedeću godinu šest mjeseci.

 

„Izdvojili smo ambiciozan, ali ostvariv program. Današnje rasprave pokazale su da možemo brzo krenuti kako bismo pružili potrebnu sigurnost i garancije našim poljoprivrednicima u godinama koje dolaze i istovremeno ispunili naše zelene ambicije. Zajedno možemo utrti put snažnim političkim opredjeljenjima za održivost, zaštitu klime i sigurnost hrane do kraja godine, izjavila je Julia Klöckner, savezna ministrica za hranu i poljoprivredu Njemačke

 

 

Strategija „od farme do vilice“

Tijekom jutarnjeg zasjedanja, ministri su razmijenili mišljenja o strategiji uzgajanja farme, usredotočujući se na to kako povećati održivost prehrambenih sustava. Europska komisija ponovila je važnost uključivanja ciljeva i strategije poljoprivrede u buduće nacionalne strateške planove ZPP-a kroz posebne preporuke državama.

U širokom konsenzusu ministri su pozvali na transparentnost, fleksibilnost i brzinu u procesu objavljivanja i odražavanja ovih preporuka u nacionalnim strateškim planovima svake države članice. Nakon pitanja nekoliko ministara, Europska komisija pojasnila je da te preporuke nisu pravno obvezujuće .

 

Reforma ZPP-a

Vijeće je raspravljalo o zelenoj arhitekturi paketa reformi ZPP-a i posebno o mogućnosti minimalnog proračuna za eko-sheme. Eko-sheme novi su predloženi element prijedloga ZPP-a čiji je cilj potaknuti poljoprivrednike da usvoje klimatske i okolišne prakse. Ministri su ponovili svoje stajalište o dobrovoljnom ili obveznom karakteru eko-shema i objasnili da je financijska fleksibilnost ključna za osiguravanje da poljoprivrednici ne izgube neiskorištena sredstva. Vijeće je također raspravljalo o mogućnosti postavljanja jedinstvenog minimalnog postotka obradivog zemljišta u cijeloj EU posvećenog neproizvodnim značajkama, ili usjevima koji fiksiraju dušik: neki su ministri tražili veću fleksibilnost, dok su se drugi složili s pristupom minimalnog postotka.

 

Stanje na tržištu

Ministri su također održali razmjenu mišljenja o stanju na tržištu i izazovima u kontekstu pandemije COVID-19. 

Vijeće i Europska komisija složili su se da je unatoč neviđenoj krizi poljoprivredni sektor pokazao otpornost u osiguravanju europske  opskrbe hranom zahvaljujući ZPP-u.

vrh stranice