Stajalište o trgovinskim odnosima EU i SAD-a pod nazivom „EU and USA – How to build a positive agenda“

21.08.2020.

Naša krovna organizacija BusinessEurope objavila je stajalište o trgovinskim odnosima EU i SAD-a pod nazivom „EU and USA – How to build a positive agenda“

Ključne poruke dokumenta:

 • BE poziva nadležne tvorce politika EU i SAD da uspostave formaliziranu platformu za strateški dijalog na visokoj razini koji se odnosi na trgovinsku i ekonomsku suradnju koji se proteže i kroz institucionalne cikluse EU-a, kao i na promjenu američkih administracija. Ova nova platforma, za razliku od prethodnih okvira dijaloga, trebala bi dobiti pravu političku težinu, na razini koja bi odražavala važnost prekooceanskih odnosa.

 

 • EU i SAD trebale bi slijediti sukcesivan pristup trgovinskim pregovorima, počevši od tarifa na svu industrijsku robu i postepeno se širi u slučaju uspjeha uključivanjem područja poput poljoprivrede, javnih nabava, usluga i ulaganja.

 

 • Važno je produbiti i proširiti bilateralne rasprave o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, proširujući popis kategorija proizvoda.

 

 • SAD i EU trebale bi poboljšati regulatornu suradnju u različitim sektorima, prilagođavajući pristup specifičnostima svakog sektora - posebno u novim i brzo rastućim poljima poput digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije, cyber sigurnosti i pametnih tekstila - i trebale bi implementirati strukturirani dijalog o regulatornoj suradnji.

 

 • EU i SAD trebale bi formalizirati bilateralni dijalog o drugim pitanjima vezanim za trgovinu, kao što su usluge, prekooceanski digitalni tokovi, provjera izravnih stranih ulaganja i infrastruktura / povezivost.

 

 • EU i SAD trebali bi preuzeti vodeću ulogu u postavljanju novih pravila o raznim temama, poput industrijskih subvencija, državnih poduzeća, prisilnih transfera tehnologije, statusa zemlje u razvoju, rješavanja sporova konstruktivno radeći na zajedničkim prijedlozima za predstavljanje drugim članovima WTO-a, prvo se usredotočujući na kratkoročne ciljeve.

 

 • EU i SAD trebali bi ponovo pokrenuti inicijativu za suzbijanje viška kapaciteta.

 

 • EU i SAD trebaju zajedno raditi na postizanju ambicioznog sporazuma o e-trgovini. Nova pravila koja se bave trenutnim prioritetima ključna su za konkurentnost prekoatlantskog poslovanja kako napredujemo u digitalnoj transformaciji naših gospodarstava.

 

 • EU i SAD trebale bi ojačati postojeće multilateralne režime nadzora izvoza i suzdržati se od usvajanja jednostranih kontrola izvoza koje daju prednost razvoju novih i osjetljivih tehnologija izvan EU-a i SAD-a na taj način što šteti dugoročnoj konkurentnosti naših gospodarstava.

 

 • EU i SAD moraju se boriti protiv protekcionističkih tendencija, uključivanjem u rasprave o uklanjanju postojećih carinskih i necarinskih barijera, kao i suzdržavanjem od nametanja novih.

 

 • EU i SAD moraju odbiti kvantitativno upravljanje trgovinom, tj. obvezama kupnje u svojim trgovinskim sporazumima.

 

 • EU i SAD trebali bi temeljito uzeti u obzir trgovinsku dimenziju regulatornih mjera s obzirom na koncepciju i dizajn, procjenu učinka i provedbu, čak i ako se takve inicijative uglavnom odnose na područja politike osim trgovine.

 

 • EU mora braniti vlastite interese i ojačati svoj obrambeni regulatorni okvir alata ako je potrebno.

 

 • Transatlantsko gospodarstvo uključuje europske zemlje koje nisu članice EU-a i koje uživaju visok stupanj ekonomske integracije s EU-om, poput Velike Britanije, Švicarske, Norveške, Islanda i Turske. Stoga je važno u budućem sporazumu ili skupu sporazuma potražiti načine za osiguranje otvorenosti i ugraditi mogućnosti uključivanja tih zemalja.

 

Dokument je dostupan na poveznici:

 https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2020-07-13_eu_and_usa_how_to_build_a_positive_agenda.pdf

vrh stranice