Okrugli stol : "Autonomni okvirni sporazum o radu na daljinu u RH i utjecaj radničkih vijeća"

30.11.2016.

30.09.2016. u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca održan je  Okrugli stol – završno događanje EU projekta WIM 2: Workers' Involvement – Straight to the Challenges, unutar kojeg socijalni partneri rade na pitanjima implementacije autonomnog okvirnog sporazuma o radu na daljinu, tzv. teleworka.
  
Bio je to završetak višemjesečnog aktivnog rada socijalnih partnera, poslodavaca i sindikata, tijekom kojeg je izrađen nacrt »Smjernica za implementaciju autonomnog okvirnog sporazuma o radu na daljinu«.

Uvodno je sudionike sastanka pozdravila Biserka Sladović (HUP) i predstavila dnevni red.
Na samom početku sastanka, gđa Sandra Radaković (HUP) predstavila je glavne rezultate projekta i rezultate završne konferencije koja je održana 15. studenog u podrgorici, Crna Gora.

U nastavku, predstavljeni su rezultati ispitivanja među hrvatskim poslodavcima o njihovoj spremnosti za uvođenje rada na daljinu, kao i spremnosti za konzultiranje radnika/sindikata/ radničkih vijeća pri uvođenju istog. Iako je uzorak među poslodavcima bio raznolik (i SME, i veliki i multinacionalne korporacije), apsolutno svi se poslodavci slažu u ocjeni kako je za uvođenje ovog novog instituta potrebno konzultirati radnike, odnosno njihove predstavnike, bili to sindikati ili radnička vijeća.

Rasprava:
Prilikom rasprave o nekim otvorenim pitanjima kao što su pitanje zaštite na radu i s njom vezane opreme i pokrivanja troškova takvog radnog mjesta od strane poslodavca, evidencije radnog vremena u slučaju rada na daljinu, ali i otvorenog pitanja definiranja i priznavanja ozljeda na radu kod takve organizacije poslova, stavovi poslodavaca, sindikata i državne uprave temeljno se razlikuju. Naime, koliko god poslodavci bili spremni za uvođenje ovog oblika rada, ne žele se izložiti mogućnosti da budu kažnjeni zbog neusklađenih pravnih propisa.
Predstavnici sindikata naprotiv, smatraju kako je pitanje rada na daljinu pravno riješeno postojanjem instituta »rada na izdvojenom mjestu rada« unutar hrvatskog Zakona o radu.
S treće strane, predstavnici državne uprave, odnosno Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva zdravstva te različiti inspektorati, drže kako nisu sva pitanja riješena Zakonom o radu te da postoji niz »sivih« područja koja je tek potrebno definirati. Smatraju kako ih je najbolje rješavati podzakonskim aktima, umjesto izmjenama postojećih zakona.

Predstavnici socijalnih partnera, HUP-a i NHS-a, zaključili su kako će i dalje nastojati na implementaciji Autonomnog okvirnog sporazuma o radu na daljinu, a na način kako je to predviđeno praksom europskih socijalnih partnera.
Zaključeno je kako će (već izrađene) Smjernice imati za cilj olakšati primjenu instituta rada na daljinu onim poslodavcima i radnicima koji to žele, jer je rad na daljinu već realnost u nekim velikim tvrtkama.Okrugli stol projekta WIM 2:

Autonomni okvirni sporazum o radu na daljinu u RH i utjecaj radničkih vijeća / sindikata
HUP, 30. studenog 2016.


10:00 Registracija
10:30 Uvodno obraćanje, Lidija Horvatić, HUP
10:45 Predstavljanje rezultata projekta WIM 2 na razini JIE, Sandra Radaković, HUP
11:00 Rezultati ankete o uključenosti radnika u proces donošenja odluka o radu na daljinu provedene u sklopu projekta, Biserka Sladović, HUP
Rasprava:
- Predstavnici poslodavaca
- Predstavnici sindikata
- Predstavnici tijela državne uprave
- Predstavnici tvrtki
11:30 Trenutačno stanje, otvorena pitanja i buduće aktivnosti dionika u implementaciji autonomnog okvirnog sporazuma o radu na daljinu, Ana Kranjac Jularić, NHS i Gordana Palajsa, SSSH, Biserka Sladović, HUP
Rasprava o načinima nastavka rada na projektu:
- Predstavnici poslodavaca
- Predstavnici sindikata
- Predstavnici tijela državne uprave
- Predstavnici tvrtki
12:00 Zaključci i evaluacije
12:15 Ručak i networking
vrh stranice