Projekti

a) Good Practices and Strategies for Changes Management (GoForChange)
Nositelj projekta: Bulgarian Industrial Association (BIA)
Partneri u projektu: Udruga poslodavaca Slovenije (ZDS), Makedonije (Businessmacedonia), Srbije (UPS) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) .
Početak projekta: rujan 2012.
Završetak projekta: rujan 2013.
Ciljevi projekta: povećati znanje poslodavaca u području dobrih praksi iz upravljanja promjenama;
upoznati različite strategije, tehnike i modele informacija iz područja upravljanja promjenama i upoznavanje i uvođenje seta instrumenata kojim bi se motivirali zaposlenici.
Predviđene aktivnosti: izrada i distribucija upitnika na nacionalnoj razini; organizacija 2 nacionalna „događaja“ (seminar, konferencija, okrugli stol….); doprinos u vezi publikacija projekta i relevantnih materijala za web-stranicu; promocija projekta i distribucija postignutih rezultata. Uz sve navedeno potrebna je i aktivna koordinacija aktivnosti s nositeljem projekta i drugim partnerima.


b) CSR for all (Društvena odgovornost poduzeća za sve)
Nositelj projekta: Turska udruga poslodavaca (TISK)
Partneri u projektu: Udruge poslodavaca Makedonije, Crne Gore, Rumunjske, te Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE).
Početak projekta: prosinac 2012.
Završetak projekta: prosinac 2016.
Ciljevi projekta: jačanje kapaciteta poslodavačkih udruga u području društveno odgovornog poslovanja; proučavanje postojećih inicijativa u području DOP-a na globalnoj razini; kreiranje mreže eksperata za područje cijele regije.


c) Supporting youth employment in Central and Eastern Europe ( CEE YOUTH )
Nositelj projekta: Mgyosz (mađarska udruga poslodavaca)
Partneri u projektu: Austrijska udruga poslodavaca (IV), Slovenska udruga poslodavaca (ZDS), Crnogorska udruga poslodavaca (MEF), Rumunjska udruga poslodavaca (ACPR), Bugarska udruga industrijalaca (BIA), Slovačka udruga poslodavaca (RUZ) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP).
Partneri su također i sindikalne organizacije iz istih zemalja. Iz RH, to je NHS, te nacionalni uredi za zapošljavanje. Organizacije koje će biti podrška za vrijeme projekta su BUSINESSEUROPE, ETUC, Ured Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte, te Sveučilište Corvinus iz Budimpešte.
Početak projekta: siječanj 2013.
Završetak projekta: siječanj 2014.
Ciljevi projekta: osvješćivanje teme, kroz nacionalne seminare, koje uključuju socijalne partnere i druge dionike; pomoć socijalnim partnerima u implementaciji njihovih specifičnih ciljeva kroz promociju naukovanja i usavršavanja; upoznavanje s primjerima najbolje prakse kako bi se identificirali problemi u području zapošljavanja mladih i kreirale mogućnosti za rješavanje istih; poticanje poduzetnika u smislu davanja mogućnosti mladima za stjecanje radnog iskustva, naukovanja i stažiranja.

vrh stranice