Najave događanja

06. 12. 2019. Sjednica GSV-a PGŽ, Konferencijska sala Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka

06.12.2019.

Dana 06. prosinca 2019. godine (petak) održati će se  sjednica GSV PGŽ,. Sjednica će,  obzirom da će se održati u predblagdansko vrijeme i da se mandat trenutnom predsjedništvu GSV PGŽ bliži kraju, biti radno-svečanog karaktera.
 
Službeni dio sjednice započet će u 12:30 sati a svečani dio, kojeg će obilježiti zakuska uz druženje, započet će u 13:00 sati, u prostorijama Županije, sali za sastanke 601, na adresi Slogin kula 2, VI. kat.
 

Dnevni red sjednice će biti:

1) Usvajanje zapisnika sa 27 sjednice GSV-a,

2) Izvještaj predsjednika o radu (u pisanom obliku) u ovogodišnjem mandatu,

3) Izbor predsjednika i zamjenika u mandatu 2020 g.,

4) Razno.

Sjednici će, iznimno, prisustvovati i članovi GSV PGŽ i njihovi zamjenici.

U slijedećem mandatu predsjednik GSV PGŽ biti će izabran od strane predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca.

 

 

12. 11. 2019. Radionica: E-račun u javnoj nabavi, Ekonomski fakultet Rijeka, dvorana Aneks, 11:00

12.11.2019.

HUP Regionalni ured Rijeka u suradnji s FINA-om, organizira  seminar na temu: „ E-račun u javnoj nabavi“.  Seminar će se održati u utorak  12. studenoga 2019. godine s početkom u 11:00  sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Rijeka, dvorana Aneks,Ul. Ivana Filipovića 4 .

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) u punoj primjeni je od 01.07.2019. godine te od tog datuma svi obveznici javne nabave moraju račune u postupcima javne nabave slati i zaprimati putem centralne platforme prema Europskoj normi o elektroničkom izdavanju računa 16931-1:2017.  FINA kao provoditelj Zakona, vodi i održava Servis e-Račun za državu kao Centralnu točku preko koje se razmjenjuju svi računi s osnove javne nabave. Na radionici će biti prezentiran koncept rada sustava kao i uloga pojedinih sudionika u funkcioniranju sustava.

Radionica je interaktivna te će pokriti iskustva iz primjene e-računa nakon stupanja na snagu zakonskog roka te probleme sa kojima se susreću korisnici, a predavači na radionici su predstavnici FINA-e.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

08. 11. 2019, Radionica „Priprema – pozor – prijenos", STEP RI Radmile Matejčić 10 (Sveučilišni kampus na Trsatu), s početkom u 10:00 sati

08.11.2019.

U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja, CEPOR, STEP RI i HUP Regionalni ured Rijeka, organiziraju radionicu „PRIPREMA – POZOR – PRIJENOS“, Priprema za prijenos poslovanja s osnivača na nasljednika. Radionica se održava u sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja.

Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog poduzeća / obrta. U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima Business Transfer Barometar istraživanja 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavljaju posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos poslovanja i nemaju dovoljno informacija o složenosti i trajanju ovog procesa.

Cilj radionice je potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih okolnosti.

Tijekom radionice bit će govora o sljedećim temama:
Zašto je važno pripremiti se za prijenos poslovanja?
Zatvaranje i likvidacija poduzeća / obrta kao posljedica loše pripreme za prijenos poslovanja
Koga uključiti u pripremu za prijenos poslovanja?
Uloga vlasnika, nasljednika i radnika u prijenosu poslovanja
Kako se pripremiti za prijenos poslovanja?
Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj polaznika je ograničen. Prijave se zaprimaju putem obrasca na web stranici.

 

30. 10. 2019. HUP Rijeka, Okrugli stol "Zaštita na radu investicija, a ne trošak", Hotel Bonavia, 10:00 sati

30.10.2019.

U sklopu EU projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“, Matica Hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga poslodavaca Rijeka, organiziraju okrugli stol "“Zašto je ulaganje u zaštitu na radu investicija, a ne trošak?".

U sklopu radionice biti će održan okrugli stol na kojem će sudjelovati predstavnici državnog inspektorata, sindikata, te u ime HUP-a, Nenad Seifert, direktor HUP-a Rijeka.

  

17.10.2019. Radionica "Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom i kako ih prevladati", HUP Rijeka, Dolac 8/II, s početkom u 10 sati

17.10.2019.

Poštovani članovi,
pozivamo vas na radionicu „Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom i kako ih prevladati“ koja će biti održana 17. listopada 2019. g. u prostorijama HUP-a Rijeka, Dolac 8/II s početkom u 11:00 sati.
 

Zakonodavac je predvidio mjere i mogućnosti kako bi potaknuo zapošljavanje osoba s invaliditetom koje imaju otežani pristup tržištu rada. Osobe s invaliditetom kao posebna skupina radnika u nekim slučajevima trebaju određene prilagodbe prostora ili radnog procesa. Mnogi poslodavci su prepoznali priliku za dobivanje kvalitetne radne snage uz poticaje koje za njihovo zapošljavanje omogućava država.


Neka od pitanja na koja želimo dobiti odgovor na skupu su: Koji su izazovi i mogućnosti u zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom iz pozicije poslodavaca i osoba s invaliditetom? Zašto je za podizanje konkurentnosti važno zapošljavati osobe s invaliditetom? Koji su problemi pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom i kako ih prevladati? Kakvi poticaji su osigurani i kako ih ostvariti? Kakve su mogućnosti za radnike kod kojih dođe do smanjenja radnih sposobnosti? Kako ispuniti kvotu, dobiti novčanu nagradu i što su to zamjenske kvote?


Vjerujemo kako ćete prepoznati važnost ove teme te iskoristiti priliku saznati više o zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom, podijeliti iskustva i izazove na koje nailazite i dobiti odgovore na svoja pitanja vezanu uz ovu temu.

 

13. 06. 2019. 6. sastanak Tima za unaprjeđenje poslovne infrastrukture , Grad Rijeka, Korzo 16

13.06.2019.

6. sastanak  Tima za unaprjeđenje poslovne infrastrukture koji djeluje pri Savjetu za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka održati će se u četvrtak, 13.06.2019. u 13,30h - Grad Rijeka/ Korzo 16/2. kat-soba 213

 Sastanak će se održati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 5. sastanka Tima
3. Prezentacije  te rasprava o aktivnostima udruga:
Poslovni klub HR
Poslovni klub žena Rijeka
4. Stanje poslovne infrastrukture u ostalim urbanim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split i Osijek)
5. Dogovor o daljnjem radu Tima

12. 06. 2019. Sjednica GSV PGŽ, u 12h u prostorijama Talijanske Unije (Circolo) Uljarska 1, Rijeka.

12.06.2019.

26. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije  će se održati u srijedu, 12. lipnja 2019. godine, u prostorijama Talijanske Unije (Circolo) Uljarska 1, Rijeka.

Početak sjednice je zakazan za 12:00 sati.

Dnevni red sjednice je slijedeći:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije o radu za 2018. godinu (izvjestitelj: predsjednik Damir Bačinović)
3. Prezentacija projekta gostujućih predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije u sklopu projekta "Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije"

14. 05. 2019. Radionica: Radno vrijeme mobilnih radnika, Hotel Continental, Šetalište Andrije Kačića Miošića 1, Rijeka, 12:00 h

14.05.2019.

Hrvatska udruga poslodavaca Udruga prometa i Sindikat hrvatskog vozača organiziraju savjetovanje u sklopu projekta:
Jačanje socijalnog dijaloga - Faza III "VIP u cestovnom prometu", 

na temu: Rezultati analize zakonodavnih propisa vezanih za radne odnose i radna vremena mobilnih radnika i socijalni dijalog kao instrument dogovora.

 Savjetovanje će se održati: 
 
14.  svibnja 2019. u 12h u hotelu Continental, Šetalište Andrije Kačića Miošića 1, Rijeka  

Na savjetovanju će biti predstavljeni rezultati analize usporedbe dvaju zakona koji uređuju radne odnose u industriji transporta te daje pregled kolizija (koje otvaraju mogućnost sudskih sporova) kroz prijedlog rješenja i preporuke kako najbolje urediti međusobni radni odnos poslodavca i vozača kroz Ugovor o radu i interne akte.
 
Predavači: 
prof. dr. sc. Viktor Gotovac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
mag. iur. Dijana Fazlić, stručnjak za strategije razvoja i upravljanje organizacijama, ljudske resurse i kolektivno pregovaranje 
 
Svoj dolazak molimo prijavite e-mailom na: tajnik@sindikatvozaca.hr do 13. svibnja 2019. 

vrh stranice
vrh stranice