Najave događanja

24. 04. 2018. HUP Rijeka: Radni susret: „ Otvorena vrata ZUZNR u Rijeci“ HUP Rijeka, Dolac 8/II, 51 000 Rijeka

24.04.2018.

Kao dio programa obilježavanja Svjetskog  i nacionalnog dana Zaštite na radu,  Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Rijeka i Zavod za unapređivanje zaštite na radu održati će susret Otvorena vrata ZUNZR. Na susret se pozivaju poslodavci, ovlaštenici poslodavca, sindikalni povjerenici, članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, stručnjaci zaštite na radu, ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu i drugi zainteresirani u Primorsko – goranskoj županiji

Prevencija rizika, organizacija i provedba mjera zaštite na radu ključni su čimbenici za osiguranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta te postizanje produktivnosti, radne učinkovitosti i konkurentnosti.

10. 04. 2018. HUP Rijeka, radionica: „Javna nabava za ponuditelje u praksi“ Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, 51000, Rijeka

11.04.2018.

Kako bi se članovi HUP-a što bolje upoznali s odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017., kao i glavnim problemima u provedbi – neučinkovita primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), nedovoljno snažna i učinkovita kontrola te nedostatna transparentnost sustava HUP Regionalni ured Rijeka organizira besplatnu radionicu na temu: „Javna nabava za ponuditelje u praksi“

 

15. 02. 2018. HUP RIJEKA – Radionica Energetska učinkovitost u turizmu i trgovini, Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, 51000, Rijeka, 11:00

15.02.2018.

S ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o mogućnosti korištenja bespovratnih sredstva za financiranje projekata povećanja energetske učinkovitosti, za svoje članove organiziramo radionicu „Energetska učinkovitost u turizmu i trgovini“.

Na radionici će biti prezentirane mogućnosti apliciranja za bespovratna sredstva namijenjena pripremi i provedbi projekata u svezi s poticanjem energetske učinkovitosti i korištenja OIE u trgovini i turizmu temeljem najavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)” koji je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

9.2.2018. HUP Rijeka radionica: Izmjene i dopune Ovršnog zakona; Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, 51000, Rijeka, 11:00

09.02.2018.

S ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o aktualnim zakonskim i podzakonskim promjenama, HUP Regionalni ured Rijeka u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa organizira besplatnu radionicu na temu: Izmjene i dopune Ovršnog zakona, koji će se održati u petak, 26. siječnja 2018. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorima Visoke poslovne škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka.

24.10.2014.Prezentacija novog Zakona o zaštiti potrošača, Dvorana Hotela Bristol u Opatiji (M.Tita 108), 10:00

24.10.2014.

Novi Zakon o zaštiti potrošača za poduzetnike donosi niz novina, a koje su prije svega rezultat implemetacija EU direktiva (Direktive 2011/83/EU Europskoga Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine o pravima potrošača). Osim što uređuje prodaju na daljinu i prodaju izvan poslovnih prostorija potrošača, ova Direktiva sadrži i zajedničke odredbe koje se odnose na sve ugovore sklopljene između trgovaca i potrošača, a tiču se obveze informiranja potrošača o robi ili usluzi koju kupuje, ispunjenja ugovora, prijelaza rizika, obveze obavještavanja potrošača, dodatnih plaćanja, troškova telefonske komunikacije i slično.

23.09.2014. Savjetovanje o novom Zakonu o radu, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci (dvorana I/prizemlje), Hahlić 6, 51 000 Rijeka, 10:00

23.09.2014.

Slijedom iskazanog interesa socijalnih partnera i Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore o normativnim promjenama koje s učinjene u novom Zakon o radu obavještavamo Vas da će se održati savjetovanje:

23. rujna 2014. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeci (dvorana I/prizemlje), Hahlić 6, 51 000 Rijeka.

Promjene Zakona o radu iznijet će predstavnice Minnistrastva rada i mirovinskog sustava,
Marina Kasunić Peris, univ.spec., pomoćnica ministra, Inga Žic, načelnica Sekora za rad i  Iren Cvitanović, savjetnica-specijalistica.

Sudionicima savjetovanja uvodno će se obratiti i prof.dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med., ministar rada i mirovinskog sustava.

Prijave na: nenad.seifert@hup.hr najkasnije pet radnih dana prije održavanja seminara.

POZIV

30.01.2013., Trgovinska politika EU, HUP Podružnica Rijeka, Dolac 8/II, 11:00

30.01.2013.

HUP u suradnji s Državnim uredom za trgovinsku politiku organizira seminar pod nazivom „Trgovinska politika EU“, 30. siječnja. Tatajna Vinković, voditeljica Odjela za carine i zaštitne mjere i gđa. Tatjana Tomić, zamjenica predstojnika Državnog ureda za trgovinsku politikugovorit će o ulozi i odgovornosti nacionalnih tijela i tijela EU u trgovinskoj politici, što hrvatskim gospodarstvenicima donosi pristupanje EU, uvjetima izvoza na treća tržišta, porijeklu roba, zaštitnim mjerama, ugovoru o slobodnoj trgovini, tarifnim suspenzijama i kvotama na zajedničkom tržištu EU.

PUMA: Financiranje uz pomoć fondova za gospodarsku suradnju

22.11.2012.

22.11.2012. u Rijeci, Dušan Banović

U sklopu svojih mjera za gospodarski oporavak i razvitak Vlada RH je odlučila sudjelovati u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (FGS) te na taj način potaknuti razvoj fondova rizičnog kapitala čija specijalnost su investicije u temeljni kapital društava. Financiranje putem fondova rizičnog kapitala osjetno je drugačije od ostalih oblika financiranja jer iziskuje od poduzetnika prepuštanje dijela vlasničkih udjela kao i dijela kontrole nad upravljanjem poduzeća. Stoga je iznimno važno da se poduzetnici upoznaju s njegovim specifičnostima prije nego se odluče za isti kako bi osigurali optimalan iznos kapitala i podrške od strane fonda, ali i postavili zdrave temelje dugoročnog partnerstva s fondom.

Što poslodavcima donose novi Ovršni Zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi?

13.11.2012.

U utorak, 13. studenog 2012. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u hotelu Bristol, Opatija, HUP Podružnica Rijeka u suradnji sa FINA RC Rijeka za članove organizira kratko savjetovanje o promjenama koje donose novi Ovršni zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Predavači su djelatnici Financijske agencije, Sektora usluga za javni sektor i Centra za prisilnu naplatu direktno uključenih u provedbu ovih Zakona.

Sudjelovanje na događanju je besplatno za članove HUP-a Rijeka, a prijave su otvorene do ponedjeljka, 12. studenog 2012. godine do 12:00 sati. Ispunjenu prijavnicu pošaljite faxom na broj 051/321-499 ili e-mailom na stefani.mikulec@hup.hr.

Za dodatne informacije obratite se na tel: 051/321-494 (Stefani Mikulec).
vrh stranice
vrh stranice