Najave događanja

30. 10. 2019. HUP Rijeka, Okrugli stol "Zaštita na radu investicija, a ne trošak", Hotel Bonavia, 10:00 sati

30.10.2019.

U sklopu EU projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“, Matica Hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga poslodavaca Rijeka, organiziraju okrugli stol "“Zašto je ulaganje u zaštitu na radu investicija, a ne trošak?".

U sklopu radionice biti će održan okrugli stol na kojem će sudjelovati predstavnici državnog inspektorata, sindikata, te u ime HUP-a, Nenad Seifert, direktor HUP-a Rijeka.

  

17.10.2019. Radionica "Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom i kako ih prevladati", HUP Rijeka, Dolac 8/II, s početkom u 10 sati

17.10.2019.

Poštovani članovi,
pozivamo vas na radionicu „Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom i kako ih prevladati“ koja će biti održana 17. listopada 2019. g. u prostorijama HUP-a Rijeka, Dolac 8/II s početkom u 11:00 sati.
 

Zakonodavac je predvidio mjere i mogućnosti kako bi potaknuo zapošljavanje osoba s invaliditetom koje imaju otežani pristup tržištu rada. Osobe s invaliditetom kao posebna skupina radnika u nekim slučajevima trebaju određene prilagodbe prostora ili radnog procesa. Mnogi poslodavci su prepoznali priliku za dobivanje kvalitetne radne snage uz poticaje koje za njihovo zapošljavanje omogućava država.


Neka od pitanja na koja želimo dobiti odgovor na skupu su: Koji su izazovi i mogućnosti u zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom iz pozicije poslodavaca i osoba s invaliditetom? Zašto je za podizanje konkurentnosti važno zapošljavati osobe s invaliditetom? Koji su problemi pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom i kako ih prevladati? Kakvi poticaji su osigurani i kako ih ostvariti? Kakve su mogućnosti za radnike kod kojih dođe do smanjenja radnih sposobnosti? Kako ispuniti kvotu, dobiti novčanu nagradu i što su to zamjenske kvote?


Vjerujemo kako ćete prepoznati važnost ove teme te iskoristiti priliku saznati više o zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom, podijeliti iskustva i izazove na koje nailazite i dobiti odgovore na svoja pitanja vezanu uz ovu temu.

 

13. 06. 2019. 6. sastanak Tima za unaprjeđenje poslovne infrastrukture , Grad Rijeka, Korzo 16

13.06.2019.

6. sastanak  Tima za unaprjeđenje poslovne infrastrukture koji djeluje pri Savjetu za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka održati će se u četvrtak, 13.06.2019. u 13,30h - Grad Rijeka/ Korzo 16/2. kat-soba 213

 Sastanak će se održati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 5. sastanka Tima
3. Prezentacije  te rasprava o aktivnostima udruga:
Poslovni klub HR
Poslovni klub žena Rijeka
4. Stanje poslovne infrastrukture u ostalim urbanim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split i Osijek)
5. Dogovor o daljnjem radu Tima

vrh stranice