Najave događanja

06. 12. 2019. Sjednica GSV-a PGŽ, Konferencijska sala Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka

06.12.2019.

Dana 06. prosinca 2019. godine (petak) održati će se  sjednica GSV PGŽ,. Sjednica će,  obzirom da će se održati u predblagdansko vrijeme i da se mandat trenutnom predsjedništvu GSV PGŽ bliži kraju, biti radno-svečanog karaktera.
 
Službeni dio sjednice započet će u 12:30 sati a svečani dio, kojeg će obilježiti zakuska uz druženje, započet će u 13:00 sati, u prostorijama Županije, sali za sastanke 601, na adresi Slogin kula 2, VI. kat.
 

Dnevni red sjednice će biti:

1) Usvajanje zapisnika sa 27 sjednice GSV-a,

2) Izvještaj predsjednika o radu (u pisanom obliku) u ovogodišnjem mandatu,

3) Izbor predsjednika i zamjenika u mandatu 2020 g.,

4) Razno.

Sjednici će, iznimno, prisustvovati i članovi GSV PGŽ i njihovi zamjenici.

U slijedećem mandatu predsjednik GSV PGŽ biti će izabran od strane predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca.

 

 

12. 11. 2019. Radionica: E-račun u javnoj nabavi, Ekonomski fakultet Rijeka, dvorana Aneks, 11:00

12.11.2019.

HUP Regionalni ured Rijeka u suradnji s FINA-om, organizira  seminar na temu: „ E-račun u javnoj nabavi“.  Seminar će se održati u utorak  12. studenoga 2019. godine s početkom u 11:00  sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Rijeka, dvorana Aneks,Ul. Ivana Filipovića 4 .

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) u punoj primjeni je od 01.07.2019. godine te od tog datuma svi obveznici javne nabave moraju račune u postupcima javne nabave slati i zaprimati putem centralne platforme prema Europskoj normi o elektroničkom izdavanju računa 16931-1:2017.  FINA kao provoditelj Zakona, vodi i održava Servis e-Račun za državu kao Centralnu točku preko koje se razmjenjuju svi računi s osnove javne nabave. Na radionici će biti prezentiran koncept rada sustava kao i uloga pojedinih sudionika u funkcioniranju sustava.

Radionica je interaktivna te će pokriti iskustva iz primjene e-računa nakon stupanja na snagu zakonskog roka te probleme sa kojima se susreću korisnici, a predavači na radionici su predstavnici FINA-e.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

08. 11. 2019, Radionica „Priprema – pozor – prijenos", STEP RI Radmile Matejčić 10 (Sveučilišni kampus na Trsatu), s početkom u 10:00 sati

08.11.2019.

U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja, CEPOR, STEP RI i HUP Regionalni ured Rijeka, organiziraju radionicu „PRIPREMA – POZOR – PRIJENOS“, Priprema za prijenos poslovanja s osnivača na nasljednika. Radionica se održava u sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja.

Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog poduzeća / obrta. U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima Business Transfer Barometar istraživanja 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavljaju posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos poslovanja i nemaju dovoljno informacija o složenosti i trajanju ovog procesa.

Cilj radionice je potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih okolnosti.

Tijekom radionice bit će govora o sljedećim temama:
Zašto je važno pripremiti se za prijenos poslovanja?
Zatvaranje i likvidacija poduzeća / obrta kao posljedica loše pripreme za prijenos poslovanja
Koga uključiti u pripremu za prijenos poslovanja?
Uloga vlasnika, nasljednika i radnika u prijenosu poslovanja
Kako se pripremiti za prijenos poslovanja?
Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj polaznika je ograničen. Prijave se zaprimaju putem obrasca na web stranici.

 

vrh stranice