Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju

02.12.2014.

Cilj projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ jest pridonijeti učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Specifični cilj projekta je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni (i tripartitni) socijalni dijalog kroz uspostavu sustava praćenja i analize sadržaja kolektivnih ugovora, kao i unapređenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca.
U sklopu projektnih aktivnosti, bit će izrađena baza kolektivnih ugovora, u koju će biti uneseno najmanje 300 kolektivnih ugovora čiji su potpisnici sindikati udruženi u SSSH i/ili poslodavci članovi HUP-a. Baza će omogućiti praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, te će predstavljati osnovu za ostale projektne aktivnosti, koje uključuju komparativnu analizu trendova u kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj i drugim zemljama članicama EU, izradu praktičnog priručnika za sudionike kolektivnog pregovaranja, edukaciju sindikalnih i poslodavačkih stručnjaka za ažuriranje i korištenje baze, tri bipartitne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju u sektorima turizma, graditeljstva i metalne industrije, te četiri regionalne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju za sindikalne povjerenike i predstavnike individualnih poslodavaca. Projekt će završiti finalnom konferencijom posvećenom kolektivnom pregovaranju. Bit će izrađena i internetska stranica projekta, putem koje će se pristupati bazi kolektivnih ugovora, te na kojoj će biti javno dostupni svi ostali materijali izrađeni u sklopu projekta, kao i drugi prikupljeni materijali na temu kolektivnog pregovaranja.

Nositelj projektnih aktivnosti je Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), dok su partneri u provedbi projekta Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te tri granska sindikta udružena u SSSH, Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS). Ukupna vrijednost projekta iznosi 110.996,45 EUR, a 90% navedene vrijednosti bit će sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Lidija Horvatić, koordinator projekta, HUP, lidija.horvatic@hup.hr, 01 48 97 558
Darko Šeperić, koordinator projekta, SSSH, darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024.

vrh stranice