Trgovinski sporazum između EU-a i Vijetnama stupio na snagu 1. kolovoza 2020.

03.08.2020.

Od 1. kolovoza, porezi na izvoz iz EU-a u Vijetnam su manji. To je neposredni učinak stupanja na snagu trgovinskog sporazuma između Unije i Vijetnama kojim će se u konačnici ukinuti carine na 99 % sve robe kojom dvije strane trguju. Europskim će poduzećima i poslovanje u Vijetnamu biti jednostavnije: odsad će moći ulagati i ravnopravno se natjecati s lokalnim konkurentima za ugovore s državnim tijelima. Gospodarske koristi su prema novom sporazumu usko povezane s jamstvima poštovanja radničkih prava, zaštite okoliša i Pariškog sporazuma o klimi zahvaljujući snažnim, pravno obvezujućim i izvršivim odredbama o održivom razvoju.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Europsko gospodarstvo sad mora iskoristiti svaku priliku da povrati snagu nakon krize izazvane koronavirusom. Zahvaljujući trgovinskim sporazumima kao što je ovaj s Vijetnamom koji stupa na snagu naša poduzeća dobivaju priliku ući na nova tržišta u nastajanju i otvarati radna mjesta za Europljane.

 

Sporazum između EU-a i Vijetnama najsveobuhvatniji je trgovinski sporazum koji je EU sklopio s nekom zemljom u razvoju. U njemu su u potpunosti uzete u obzir razvojne potrebe Vijetnama koji je tako dobio dulji rok od 10 godina za ukidanje carina na uvoz iz EU-a. Međutim, carine na mnoge važne izvozne proizvode EU-a kao što su farmaceutski proizvodi, kemikalije ili strojevi, ukidaju se već stupanjem sporazuma na snagu. Carine na poljoprivredno-prehrambene proizvode kao što su govedina ili maslinovo ulje ukinut će se za tri godine, a na mlijeko, voće i povrće za najviše pet godina. Sveobuhvatnim odredbama o sanitarnoj i fitosanitarnoj suradnji poduzećima iz Unije omogućit će se lakši pristup tržištu na temelju transparentnijih i bržih postupaka. U sporazum su ugrađene i posebne odredbe za uklanjanje regulatornih prepreka izvozu automobila iz Unije te se njime od imitacija štiti 169 tradicionalnih europskih prehrambenih proizvoda i pića koji su priznati kao proizvodi s oznakom zemljopisnog podrijetla.

Obje strane ovim trgovinskim sporazumom istodobno izražavaju snažnu predanost zaštiti okoliša i socijalnih prava. U njemu su utvrđeni visoki standardi u području rada, zaštite okoliša i zaštite potrošača te se jamči da neće biti „natjecanja” u snižavanju tržišnih cijena u cilju promicanja trgovine ili privlačenja ulaganja.

Dvije strane su se sporazumom obvezale na ratifikaciju i provedbu osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) te na poštovanje, promicanje i djelotvornu provedbu načela ILO-a u pogledu temeljnih radničkih prava; na provedbu Pariškog sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma o okolišu i na djelovanje u korist očuvanja divlje flore i faune, biološke raznolikosti, šumarstva i ribarstva te održivog upravljanja njima; na uključivanje neovisnog civilnog društva u praćenje provedbe obveza obiju strana. Vijetnam je već ostvario napredak u ispunjavanju tih obveza tako što je u lipnju 2019. ratificirao Konvenciju ILO-a br. 98 o kolektivnom pregovaranju, a u lipnju 2020. i Konvenciju ILO-a br. 105 o prisilnom radu. U studenome 2019. donio je i izmijenjeni zakon o radu, a potvrdio je da će do 2023. ratificirati jedinu preostalu temeljnu konvenciju ILO-a o prisilnom radu.

 

Trgovinski sporazum sadržava i institucijsku i pravnu poveznicu sa sporazumom o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama, čime se omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju ozbiljnih povreda ljudskih prava.

Prije nego što je stupio na snagu, ovaj trgovinski sporazum odobrile su države članice EU-a u Vijeću, koje ga je potpisalo u lipnju 2019., a u veljači 2020. odobrio ga je Europski parlament.

 

Kontekst

Vijetnam je nakon Singapura drugi po veličini trgovinski partner EU-a u Udruženju država jugoistočne Azije (ASEAN), s kojim je u 2019. vrijednost robne razmjene iznosila 45,5 milijardi eura, a u 2018. vrijednost trgovine uslugama oko 4 milijarde eura.

Glavninu izvoza Unije u Vijetnam čine visokotehnološki proizvodi, uključujući električne strojeve i opremu, zrakoplove, vozila i farmaceutske proizvode. Vijetnam u Uniju najviše izvozi elektroničke proizvode, obuću, tekstil i odjeću te kavu, rižu, plodove mora i namještaj.

EU je jedan od najvećih stranih ulagača u Vijetnam s ukupnim izravnim stranim ulaganjima od 7,4 milijarde eura u 2018., većinom u industrijsku preradu i proizvodnju.

Nakon nedavnog sporazuma sa Singapurom, sporazum s Vijetnamom drugi je trgovinski sporazum koji je Unija sklopila s nekom državom članicom ASEAN-a. Riječ je o važnom koraku u suradnji Unije s Azijom kojim se nadopunjuju već postojeći sporazumi s Japanom i Republikom Korejom.

 

Dodatne informacija dostupne su na poveznicama

Sporazum o trgovini između EU-a i Vijetnama – internetske stranice

Primjeri malih europskih poduzeća koja već posluju s Vijetnamom

 

vrh stranice
vrh stranice