Sudjelovanje radnika u upravljanju

15.02.2019.

1.    1. Projekt

U skladu s vrijednostima i potrebama EU u industrijskim odnosima, važno je podići svijest o važnosti uloge predstavnika radnika u kompanijama ne samo u članicama EU, već i u zemljama koje su u nekoj  od faza procesa pridruživanja EU.

 

Niti jedna od država kandidatkinja za članstvo u EU nema zakonski okvir o sudjelovanju zaposlenika u procesu donošenja odluka u poduzećima. Ali svi imaju dobro organizirane sindikate, osnovane na svim razinama - na razini poduzeća, grane i nacionalnoj razini. Države kandidatkinje moraju raditi na podizanju svijesti o potencijalnim koristima provedbe modela sudjelovanja radnika u postupcima donošenja odluka, kao i na identificiranju izazova i mentalnih prepreka koje bi mogle ometati takvu provedbu.

Ključni budući izazov nije samo pravne prirode, već i izazov uspostavljanja instituta sudjelovanja radnika u odlučivanju u postojeći pravni i kulturni okvir industrijskih odnosa. Po ovom pitanju potrebno je ubuduće surađivati sa sindikatima, definirati njihovu ulogu i sporazumno redefinirati ulogu sindikata, ako to budu smatrali potrebnim, te razgraničiti ulogu sindikata i radničkih vijeća u budućnosti.

Projekt WIM3 pomoći će produbiti razumijevanje važnih shema sudjelovanja radnika u zemljama sudionicama, a služit će predstavnicima poslodavaca i radnika kao alat za razmjenu znanja i iskustava. Bit će korisno upoznati sve relevantne dionike s pravom i politikama EU-a, a također će služiti i kao facilitator za novi razvoj, kako bi se pripremila osnova za zakonodavstvo o sudjelovanju zaposlenika, uzimajući u obzir pravo i politike EU-a.

 

4         glavna područja rada projekta WIM3

1.Područje rada:  Podizanje razine svijesti

Promicanje i podizanje svijesti o zakonodavstvu i politikama EU-a o uključivanju zaposlenika u donošenje odluka u poduzećima, uključujući izravnije akcije, npr. pružanje stručne podrške za izradu zakona o sudjelovanju zaposlenika, kao i stručna podrška za stvaranje povoljnih uvjeta za uspostavljanje mehanizama i nacionalnih tijela za informiranje, savjetovanje i sudjelovanje (Srbija, Albanija).

 

2.Područje rada: Eksperiment

Daljnja promocija i podizanje svijesti o zakonodavstvu i politikama EU-a o uključivanju zaposlenika u donošenje odluka u poduzećima, uključujući izravnije akcije, npr. eksperimentalna primjena u pilot kompanijama, kao polazišta za zakonodavstvo o sudjelovanju radnika zasnovano na rješenjima iz nacrta dokumenta  iz projekta WIM2: „Sudjelovanje radnika o sudjelovanju u upravljanju“ (Makedonija, Crna Gora).

 

3.Područje rada: Monitoriranje

Anketa među poslodavcima o njihovom viđenju postojećeg zakonodavstva o uključivanju zaposlenika u proces donošenja odluka u poduzećima i preporuke za njegovo unaprjeđenje, kao i mišljenja o adekvatnosti akata EU u području informiranja i savjetovanja s radnicima (Slovenija, Hrvatska, Bugarska).

 

4.Područje rada: Upravljanje

Cjelokupni sadržaj i financijsko upravljanje projektom, partnerski sastanci / događaji namijenjeni učenju i aktivnosti širenja informacija.

Projektni partneri:

Prijavitelj:            Association of Employers of Slovenia (ZDS)

Su-prijavitelji:    Poslodavačke organizacije:

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business (BIA)

Business Confederation of Macedonia (BCM)

Montenegrin Employers’ Federation (UPCG)

Serbian Association of Employers (SAE)

Union of Albanian Business (BiznesAlbania)

Sindikati:              Macedonian Confederation of Free Trade Unions (KSS)

Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM)

The Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia (CATUS)

The Union of the Independent Trade Unions of Albania (BSPSH)

Uz podršku organizacije Europskih socijalnih partnera: BUSINESSEUROPE

 

1.       ZAŠTO UKLJUČIVANJE RADNIKA? 

Sudjelovanje radnika u upravljanju jedan je od ključnih sastojaka industrijske demokracije. Koncept sudjelovanja radnika u menadžmentu odnosi se na sudjelovanje zaposlenika na neupravljačkim funkcijama u procesu odlučivanja u organizaciji. Međunarodna organizacija rada (ILO) potiče države članice da promoviraju shemu sudjelovanja radnika u upravljanju, dok Acquis communautaire nameće državama članicama da provedu pravni okvir za uspostavu kolektivnih predstavničkih tijela radnika na razini poduzeća.

Sudjelovanje radnika ne znači da radnici zapravo donose menadžerske odluke, međutim važan je aspekt upravljanja promjenama u društvu pravo na informiranje i savjetovanje o pitanjima koja se tiču radnika u cjelini. Dakle, radnici imaju priliku dobiti informacije o svojoj ulozi u tvrtki i o predviđenim promjenama, kao i podijeliti svoje mišljenje i na taj način doprinijeti boljim i uravnoteženijim odlukama i mjerama.

Sudjelovanje radnika u upravljanju ima koristi i za tvrtke; pruža menadžmentu (iz perspektive radnika) ispravno priopćene, legitimne i transparentne odluke koje dovode do bolje provedbe promjena i mnogo manje mogućnosti odbacivanja uvedenih i/ili predviđenih promjena. Također pridonosi otvorenijim i komunikativnim odnosima u tvrtki.

Glavni ciljevi sudjelovanja radnika u upravljanju su sljedeći:

• Povećati razinu motiviranosti radnika bližim sudjelovanjem.

• Osigurati priliku za izražavanje i pružiti radnicima osjećaj važnosti.

• Razvijati odnose razumijevanja koji vode većem naporu i usklađenosti.

• Djelovati prema uravnoteženju ovlasti menadžera.

• Djelovati kao panaceja u rješavanju problema u industrijskim odnosima.

 

KORISNE POVEZNICE

 https://www.zds.si/en/projects/wim3/default.html

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707

https://www.worker-participation.eu/

 

 


 

vrh stranice