Predstavnici HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu s ravnateljem HZZO-a

23.05.2019.

Na inicijativu HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu održan je 20. svibnja 2019. sastanak s ravnateljem HZZO-a dr. Lucijanom Vukelićem, zamjenicom ravnatelja dr. Veronikom Laušin  te dr. Hrvojem Šuškovićem, pomoćnikom ravnatelja za zdravstvenu zaštitu. U ime HUP-a sastanku su prisustvovali predsjednik Udruge dr. Željko Rotim, član Izvršnog odbora dr. Zoran Maravić i direktorica Udruge Marijana Filipić.

Sastanak je održan na inicijativu HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, a nastavno na održanu Izbornu Skupštinu Udruge na kojoj je izabran novi Izvršni odbor i predsjednik Udruge. Cilj sastanka bio je nastavak suradnje HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje a u interesu prvenstveno pacijenata, pružatelja usluga u zdravstvu i HZZO-a. U otvorenom razgovor predstavnici HUP-a i HZZO-a otvorili su  niz tema važnih  za primarnu zdravstvenu zaštitu 

vrh stranice
vrh stranice