Hrvatska udruga poslodavaca partner je Algebri u EU projektu unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja

24.09.2019.

Hrvatska udruga poslodavaca partner je visokom učilištu Algebri u projektu “Provedba HKO u stručnim studijima računarstva” kojim se želi doprinijeti unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

U sklopu projekta radit će se na unaprjeđenju i razvou 10 studijskih programa u području stručnih studija računarstva prema smjernicama HKO, 5 standarda zanimanja i 7 standarda kvalifikacija, te na unaprjeđenju postupaka osiguranja kvalitete i unaprjeđenju nastavne djelatnosti na tim studijima.

Prema analizama petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta iz 2017. godine, studijski programi (SP) u velikom broju i dalje nemaju dovoljno kvalitetno definirane ishode učenja. Te analize ukazuju na potrebu daljnjih izmjena i dopuna SP i u području računarstva, temeljeno na konceptu ishoda učenja, zasnovanim na metodologiji HKO-a. Porastom izvoza IT usluga i softvera te potražnjom domaćih organizacija za digitalizacijom poslovanja, broj ukupno zaposlenih IT stručnjaka u svim granama gospodarstva porastao je na 52.000 (3.3% ukupne radne snage). Ponajveću skupinu poslodavaca za IT stručnjake čini ICT sektor u kojem se u proteklih deset godina otvorilo više od 6.200 novih radnih mjesta s zaposleno ukupno 33.000 ljudi  (Bisonde i HUP ICT).

Kako bi dosegli prosjek Europske unije od 3,7% udjela IT stručnjaka u radnoj snazi te radi njihove bolje konkurentnosti pri zapošljavanju u EU zemljama, potrebno je u što kraćem roku kroz obrazovanje generirati i zatim zaposliti dodatnih 6.000 IT-evaca.

Ciljne skupine ovog projekta čini 8 visokoobrazovnih ustanova koje provode SP u području računarstva na preddiplomskoj i diplomskoj razini, koji rezultiraju kvalifikacijama stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva i stručni specijalist inženjer računarstva, te 4 visokoobrazovne ustanove sa studijima koji rezultiraju kvalifikacijom – stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija, akreditirani također u znanstvenom području 2.09. Tehničke znanosti / Računarstvo.

Dodijeljena su sredstva u iznosu od 3.836.901,74 kn, a projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Uz HUP, partneri visokog učilišta Algebre, na projektu su: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split, Visoka škola za informacijske tehnologije (VsiTE), Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina.

Ukupna vrijednost projekta: 3.836.901,74 kn

Glavne aktivnosti projekta:

  • Element 1: Razvoj i izrada 5 standarda zanimanja:
  • Element 2: Razvoj i izrada 9+3 standarda kvalifikacija:
    • 3 SK preddiplomskoj razini:
    • 6 SK na diplomskoj razini:
  • Element 3: Razvoj i unaprjeđenje 10 stručnih studijskih programa. Naš cilj je razvoj studijskih programa:
  • Element 4: Unaprjeđenje nastavne djelatnosti, od kojih je naš cilj:

Izvor: www.algebra.hr /HUP

 

vrh stranice