Automobilska industrija: Europa počinje s primjenom novih pravila o čišćim i sigurnijim automobilima

31.08.2020.

Sutra ( 1. rujna 2020.) se počinje primjenjivati Uredba EU-a o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila. Donesena je u svibnju 2018., a cilj joj je sveobuhvatna reforma dosadašnjeg sustava homologacije i nadzora tržišta. Novim će se pravilima poboljšati kvaliteta i neovisnost homologacije i ispitivanja vozila, postrožit će se kontrola automobila koji se već nalaze na tržištu EU-a i učvrstiti cijeli sustav uvođenjem strožeg europskog nadzora.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je: Europljani s pravom očekuju da će voziti najčišće i najsigurnije automobile. Za to su potrebne stroge kontrole automobila koji se stavljaju na tržište i prometuju po našim cestama. Drugi je preduvjet stvarna primjena pravila i nadzor na europskoj razini: zbog toga će Komisija odsad moći provoditi kontrole ili provjere automobila te u slučaju kršenja zakona pokrenuti opoziv vozila na razini EU-a i izricati novčane kazne u iznosu do 30 000 eura po automobilu. To je još jedan korak prema čišćoj i sigurnijoj mobilnosti, za što su u kontekstu krize potrebna još veća ulaganja u infrastrukturu i inovacije usmjerena na budućnost. Nastojimo obnoviti povjerenje potrošača i ujedno ojačati jedinstveno tržište te pomoći u izgradnji održivosti i globalne konkurentnosti europske automobilske industrije.”

 

Među najvažnije elemente novih pravila EU-a ubrajaju se:

  • Neovisnost i kvaliteta ispitivanja prije stavljanja automobila na tržište: Kako bi stekle i zadržale svoje imenovanje u pojedinoj državi članici, tehničke službe zadužene za ispitivanje i preglede novih modela automobila prolaze strogi postupak ocjenjivanja koje provode neovisni kontrolori. Rad nacionalnih homologacijskih tijela ocjenjuju stručnjaci kako bi se relevantna pravila rigorozno provodila u cijelom EU-u.
  • Kontrola automobila koji su već na tržištu: Novim zakonodavnim okvirom poboljšavaju se i kontrole vozila koja su već u prometu, odnosno dostupna na tržištu. Od sada se od država članica zahtijeva da redovito provode barem najmanji broj ispitivanja na vozilima godišnje te one mogu poduzimati zaštitne mjere protiv nesukladnih vozila na svojem državnom području i pritom ne moraju čekati da homologacijsko tijelo poduzme mjere.
  • Europski nadzor: Komisija sad može provjeravati vozila u laboratorijskim i u stvarnim, cestovnim uvjetima. Ako neki proizvođač prekrši homologacijske propise, npr. ako ugradi napravu za varanje na ispitivanju ili podnese lažnu izjavu, Komisija može naložiti opoziv vozila u cijelom EU-u i nametnuti sankcije tom proizvođaču u iznosu do 30 000 eura po automobilu. Do danas su samo nacionalna tijela koja su homologirala automobil mogla uvesti takve mjere.

Od donošenja Uredbe 2018. proizvođači automobila, homologacijska tijela i drugi dionici neumorno rade na provedbi novih pravila kako bi se prilagodili strožim zahtjevima.

Komisija je osigurala dodatna sredstva za Zajednički istraživački centar (JRC), koji preuzima novu ulogu u nadzoru tržišta, kao i za potrebno dodatno osoblje, operativne troškove i izgradnju dvaju novih laboratorija. JRC sad ima dva nova najsuvremenija laboratorija za provođenje provjera.

 

KONTEKST

  • Homologacija je postupak za potvrđivanje da vozilo ispunjava sve zahtjeve za stavljanje na tržište i za strogu provjeru kontinuirane usklađenosti proizvođača s pravom EU-a, uključujući ograničenja emisija kako je utvrđeno u zasebnoj uredbi.
  • Komisija je 2016. predložila nova pravila o homologaciji nakon skandala „Dieselgate”, a Europski parlament i Vijeće donijeli su ih 2018.
  • Ta je reforma dio sveobuhvatnog rada Komisije na postizanju čistog, održivog i konkurentnog automobilskog sektora kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije „Europa u pokretu”. Inicijative Komisije uključuju standarde kvalitete zraka i emisija CO2, poboljšanje ispitivanja emisija iz automobila ili potporu za alternativna goriva i proizvodnju baterija te zaštitu konkurentnosti europske industrije.
vrh stranice