Aktualno

Zaključci sa sastanka HUP EUPRO i MRRFEU

26.09.2023.

26.9.2023. Održan sastanak Izvršnog Odbora HUP EUPRO s MRRFEU. Na sastanku se razgovaralo o novom Višegodišnjem razdoblju 2021.-2027. i činjenici da još uvijek nema otvorenih natječaja iz Programa konkurentnost i kohezija (PKK) kao ni iz Integriranog teritorijalnog programa (ITP), koji su poduzetnicima najrelevantniji. Najavljeno je da će do kraja godine ići prvi natječaji ITP-a a početkom 2024. godine iz PKK. 

Sastanak s predstavnicima MINGO i HAMAG BICROa

21.06.2023.

20.6.2023. godine u HUPu je održan sastanak HUP Udruge profesionalaca za fondove EU s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te HAMAG BICRO-a. Između ostalog, razgovaralo se o ponavljanju Poziva za industriju „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ te drugim aktualnim natječajima za poduzetništvo.
vrh stranice