Zaključci sa sastanka HUP EUPRO i MRRFEU

26.09.2023.

26.9.2023. Održan sastanak Izvršnog Odbora HUP EUPRO s MRRFEU. Na sastanku se razgovaralo o novom Višegodišnjem razdoblju 2021.-2027. i činjenici da još uvijek nema otvorenih natječaja iz Programa konkurentnost i kohezija (PKK) kao ni iz Integriranog teritorijalnog programa (ITP), koji su poduzetnicima najrelevantniji. Najavljeno je da će do kraja godine ići prvi natječaji ITP-a a početkom 2024. godine iz PKK. 

Bitna novost za poduzetnike biti će financijski instrumenti s mogućnosti otpisa dijela glavnice kredita do 50%. Prvi takav instrument poduprijeti će zelena ulaganja poduzetnika a sama prijava i provedba trebale bi biti jednostavnije u odnosu na natječaje za bespovratna sredstva. HUP EUPRO će u suradnji s HBOR-om za poduzetnike pripremiti informativne radionice o ovim instrumentima. Razgovaralo se također o novom informacijskom sustavu za koji će Udruga dostaviti iskustva korisnika u prethodnom razdoblju kako bi se izbjegle moguće poteškoće na novom sustavu. Ukazano je kako ima sve više odbijenih projekata kod evaluacije zbog nedostupnosti podataka iz Registra državnih potpora – za čiju javnu objavu se Udruga zalaže. (Kroz više recentnih protu-kriznih mjera, poduzetnici su primili i državne potpore a da to nisu ni znali).

vrh stranice