Izmjena gornje granice potpora male vrijednosti (de minimis) s 200.000 na 300.000 € u 3 godine

14.12.2023.

Europska komisija jučer (13.12. 2023.)  je usvojila dvije uredbe kojima se mijenjaju opća pravila za male iznose potpora (izmjene vrijede od 1. siječnja 2024. godine):

 

  1. Izmjene i dopune Uredbe o potporama male vrijednosti (de minimis Uredbe)

Usvojeni amandmani uključuju sljedeće glavne izmjene:

  • Povećanje gornje granice po poduzeću s 200.000 € (primjenjivo od 2008.) na 300.000 € tijekom tri godine, kako bi se pokrila inflacija.
  • Uvođenje obveze za države članice da od 1. siječnja 2026. registriraju potpore male vrijednosti u središnjem registru uspostavljenom na nacionalnoj ili EU razini, čime se smanjuju obveze izvješćivanja za poduzeća.
  1. Trenutna Uredba o SGEI (eng Services of General Economic Interest) de minimis
  • postavlja minimalni iznos naknade za pružatelje usluga SGEI ispod kojeg se naknada smatra oslobođenom od potpore i izuzetom od pravila EU-a o državnim potporama.

 

Usvojeni amandmani uključuju sljedeće glavne izmjene:

  • Povećanje gornje granice po poduzeću sa 500 000 € (primjenjivo od 2012.) na 750 000 € tijekom tri godine, kako bi se pokrila inflacija.
  • Uvođenje obveze za države članice da od 1. siječnja 2026. registriraju potpore male vrijednosti u središnjem registru uspostavljenom na nacionalnoj ili EU razini, čime se smanjuju obveze izvješćivanja za poduzeća.

 

Pozadina

Članak 108. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtijeva od država članica da prijave sve državne potpore Europskoj komisiji i da ih provedu tek nakon odobrenja Komisije. Uredba EU-a o omogućavanju državnih potpora omogućuje Komisiji da proglasi da su određene kategorije državnih potpora kompatibilne s jedinstvenim tržištem i izuzete od obveze obavješćivanja predviđene Ugovorom.

 

Uredba de minimis trebala bi prestati važiti 31. prosinca 2023. U skladu s rezultatom provjere prikladnosti pravila o državnim potporama za 2020. Komisija je u lipnju 2022. objavila „poziv za dostavu dokaza” pozivajući sve zainteresirane strane da daju povratne informacije o predloženom pregled ovih pravila. U studenom 2022. Komisija se savjetovala o revidiranom nacrtu Uredbe i primila je 101 doprinos.

Uredba SGEI de minimis također bi trebala prestati važiti 31. prosinca 2023. Nakon Komisije u prosincu 2022. procijenila pravila o SSEI primjenjiva na zdravstvene i socijalne usluge i male iznose pomoći, Komisija je objavila „poziv na dostavu dokaza” tražeći povratne informacije. od svih zainteresiranih strana o predloženom preispitivanju Uredbe o SSEI de minimis. U travnju 2023. Komisija se savjetovala o revidiranom nacrtu Uredbe i primila je 43 doprinosa.

vrh stranice