HUP EUPRO sudjelovala je na Danima regionalnog razvoja i EU fondova

08.12.2023.

8. prosinca 2023. Natalia Zielinska Zielinska, predsjednica HUP-EUPRO, sudjelovala na panel raspravi
„Kako privući i stvoriti nove stručnjake u sustavu EU fondova?“u sklopu konferencije koju tradicionalno organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: Dani regionalnog razvoja i EU fondova u Šibeniku.

Natalia Zielinska je istaknula važnost doprinosa stručnjaka za EU fondove u kreiranju samog sustava i
pravila EU fondova, osobito u pripremi konkretnih Poziva. Uz ograničeni broj zaposlenih stručnjaka s
iskustvom u javnim tijelima, ali kroz usku suradnju s sa svim dionicimadionicima, sustav EU fondova obogaćuje
svoje kapacitete te osigurava veću razinu provedivosti natječaja i samih projekata. Govorila je i o
izazovima motivacije članova, koji uz zahtjevan posao, dodatno kroz radne skupine volontirajući rade na
prijedlozima za unapređenje i edukaciji korisnika EU fondova. Važno je istaknuti kako je ovo prvo
sudjelovanje HUP HUP-Udruge profesionalaca za fondove EU u programu konferencije koja je do sada u
program uključivala isključivo javna tijela.
vrh stranice