Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

Povjerenik za okoliš Janez Potočnik na godišnjoj konferenciji Europskog ureda za okoliš: "Svijet neće čekati izbore"

18.10.2013.

"Izgleda da mnogi smatraju da je s ovim sazivom Komisije već gotovo, da se sada više ništa zapravo neće dogoditi. Čekali smo da prođu izbori u Njemačkoj, sada čekamo europske izbore, a zatim ćemo čekati imenovanje novog saziva Komisije. No što se mene tiče, mandat ove Komisije završava prvog studenog sljedeće godine i zato ćemo nastaviti s poslom. Ja ću nastaviti s poslom. Planetarne granice ne zanimaju izbori. Sljedeće ćemo godine revidirati ciljeve našeg zakonodavstva o otpadu i analizirati ga, posebno ćemo se baviti održivom hranom i održivim zgradama te ćemo analizirati dosadašnje akcije i inicijative kako bismo ostvarili ciljeve postavljene u Planu za resursnu učinkovitost. Svi će ti elementi biti dio usustavljenog paketa o resursnoj učinkovitosti i kružnom gospodarstvu koji ćemo predstaviti prije sljedećeg ljeta."

Dodatne informacije: SPEECH/13/837

Nova europska prometna mreža promiče rast i konkurentnost

17.10.2013.

Prijevoz igra ključnu ulogu u europskom gospodarstvu: bez dobre prometne povezanosti Europa neće rasti ni prosperirati. Komisija je danas predstavila devet glavnih koridora koji će biti žile kucavice europskog jedinstvenog tržišta i preobraziti povezanost u smjeru istok – zapad. Nova infrastrukturna politika EU-a predviđa europsku prometnu mrežu koja će se protezati kroz svih 28 država članica te promicati rast i konkurentnost. Zamijenit će današnju neujednačenu prometnu infrastrukturu mrežom koja je istinski europska.
"Ovo je povijesni trenutak za promet u Europi", izjavio je potpredsjednik Kallas. "Preusmjerili smo pozornost s pojedinačnih projekata na temeljnu mrežu strateških koridora koja će povezati istok i zapad te sve kutove golemog zemljopisnog područja – od Portugala do Finske, od obale Škotske do obala Crnog mora. To je dodana vrijednost EU-a. Na promet treba gledati kao na ulaganje u budući rast“, dodao je potpredsjednik. "On se ne zaustavlja na granicama niti to smije. Upravo je to sukus europske prometne politike."

Dodatne informacije: IP/13/948 i SPEECH/13/821

Jamstvo za mlade: Komisija u suradnji s državama članica priprema trenutnu provedbu

17.10.2013.

Europska komisija i države članice razgovarat će o programu Jamstvo za mlade na seminaru koji se održava danas i sutra. Seminar je dio kontinuiranog programa koji je pokrenula Komisija, a cilj mu je državama članicama olakšati osmišljanje i razradu nacionalnih programa "Jamstvo za mlade". Program obuhvaća i tehničku podršku i financijsku pomoć. Povjerenik László Andor izjavio je: "Oduševljen sam što će se svih 28 država članica sastati radi rasprave o tome kako na najbolji način ponuditi konkretne rezultate mladim ljudima. Učeći jedna od druge i uz podršku Komisije države članice imaju sredstva potrebna za finalizaciju planova provedbe programa "Jamstvo za mlade", čime će se zajamčiti da nijedna mlada osoba neće ostati bez nade i bez prilike. Nestrpljivo očekujem konačne verzije planova država članica kako bismo odmah mogli započeti provedbu programa 'Jamstvo za mlade'."

Dodatne informacije: IP/13/969

Usporedba kolovoza i srpnja 2013. – proizvodnja u građevinskom sektoru u području eura veća za 0,5 %, a u području EU28 za 0,4 %

17.10.2013.

U usporedbi sa srpnjem 2013. u kolovozu 2013. desezonirana proizvodnja u građevinskom sektoru u području eura (EA17) povećala se za 0,5 %, a u području EU28 za 0,4 %, pokazuju prve procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U srpnju 2013. proizvodnja u građevinskom sektoru povećala se za 0,7 % odnosno 1,3 %. U usporedbi s kolovozom 2013. u kolovozu 2013. proizvodnja u građevinskom sektoru smanjila se za 4,7 % u području eura te za 2,5 % u području EU28.

Dodatne informacije: STAT/13/150

Druga procjena za drugo tromjesečje 2013. – suficit platne bilance područja EU27 iznosi 39,4 milijarde eura, a suficit u trgovini uslugama 41,7 milijardi eura

17.10.2013.

Vanjska platna bilanca područja EU27 u drugom tromjesečju 2013. bilježi suficit od 39,4 milijarde eura (1,2 % BDP-a), u usporedbi sa suficitom od 2,6 milijardi eura (0,1 % BDP-a) u drugom tromjesečju 2012., pokazuje druga procjena koju je objavio Eurostat, statistički ured Europske unije. U usporedbi s drugim tromjesečjem 2012. u drugom tromjesečju 2013. deficit robne razmjene prešao je u suficit (+18,1 milijardu eura u usporedbi s -11,2 milijarde eura), a suficit trgovine uslugama povećao se (+41,7 milijardi eura u usporedbi s +39,7 milijardi eura). Deficit u prihodima se smanjio (-4,0 milijarde u usporedbi s -11,5 milijardi), dok se deficit tekućih prijenosa povećao (-16,5 milijardi u usporedbi s -14,5 milijardi).

Dodatne informacije: STAT/13/151

Izjave povjerenika: Posrnuli telekomunikacijski sektor šteti svim poduzećima. Vrijeme je da ukinemo besperspektivne poslovne modele kao što je roaming

17.10.2013.

Neelie Kroes danas je grupaciji Business Europe objasnila da mora saslušati mišljenja svih svojih članova, a ne samo onih iz telekomunikacijskog sektora, pri definiranju stajališta o telekomunikacijskoj reformi koju provodi Europska komisija.
Kroes ne bira riječi u svojem nastojanju da dokaže da će ustrajanje na zastarjelim poslovnim modelima kao što je roaming naštetiti svim poduzećima, a u konačnici i samim telekomunikacijskih operaterima. "Ako želimo biti predvodnici, moramo djelovati sada. Ne 2020., ne sljedeće godine, već sada. Europa mora iskoristiti val promjena, a ne utopiti se pod njim... Sve digitalne inovacije u konačnici se oslanjaju na jedno: telekomunikacijske mreže. Činjenica je da sramotno visoke cijene roaminga ne potiču ulaganja. Nikada nisu i nikada neće. Telekomunikacijski poslovni modeli sutrašnjice temelje se na podacima. Neće se temeljiti na roamingu, baš kao što se neće temeljiti ni na faksovima i telegramima."

Dodatne informacije: SPEECH/13/828

Proširenje EU-a: prioriteti za 2014.

16.10.2013.

Skupinom danas donesenih godišnjih izvješća Europska komisija ocjenjuje napredovanje prema pristupanju EU-u koje su tijekom protekle godine ostvarili zapadni Balkan i Turska. S obzirom na odluku islandske vlade da pristupne pregovore stavi na čekanje, u pojednostavnjenom izvješću o Islandu opisuje se trenutni stupanj njegove usklađenosti s EU-om. Prilikom predstavljanja godišnjeg paketa za proširenje povjerenik Stefan Füle izjavio je: "Proširenje je proces koji traje, a unatoč gospodarskoj krizi politika proširenja dobra je politika koja će uvijek biti dio rješenja. Proširenje je i dalje jedna od najdjelotvornijih politika EU-a Budući da se ono najprije hvata u koštac s temeljnim pitanjima, kao što su borba protiv korupcije, dobro ekonomsko upravljanje, sloboda izražavanja i medija, ljudska prava i zaštita manjina, njime se ojačava politička i gospodarska stabilnost u zemljama pristupnicama te u EU-u kao cjelini."

Dodatne informacije: IP/13/930

Nacrt proračuna za 2014.: izmjena prijedloga Komisije

16.10.2013.

Komisija je danas predložila izmjene nacrta proračuna EU-a za 2014. uzimajući pritom u obzir ažurirana predviđanja i procjene (putem "pisma izmjene br. 2"). Promjene obuhvaćaju reviziju vlastitih sredstava na temelju novih predviđanja za carine i pristojbe na šećer koje će se prikupiti tijekom 2014. godine. Pismo izmjene obuhvaća i godišnje ažuriranje procjena izdataka za poljoprivredu te smanjenje izravnih plaćanja putem tzv. instrumenta za financijsku disciplinu (vidi u nastavku). Kako bi se u sljedećem financijskom razdoblju (2014. – 2020.) smanjili administrativni troškovi, dio odgovornosti za provedbu politika EU-a delegirao bi se izvršnim agencijama. Te su izmjene uvrštene u prijedlog, a rezultirat će smanjenjem od 4,9 milijuna eura u odnosu na nacrt proračuna za 2014., kako u potrebnim sredstvima, tako i u plaćanjima. Komisija je "pismo izmjene br. 1" predložila 18. rujna 2013. (IP/13/840). Prijedlog će biti poslan Vijeću i Europskom parlamentu te će biti uvršten u godišnji proračunski postupak. Ako želite dodatne informacije, cijeli tekst pisma izmjene dostupan je ovdje.

Komisija pokrenula javno savjetovanje o novim pravilima za državnu pomoć za poljoprivredu, šumarstvo i ruralna područja

16.10.2013.

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o nacrtu novih pravila o skupnom izuzeću za državnu pomoć u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ruralnih područja. Ustanove, tijela državne uprave, organizacije, poduzeća i građani mogu slobodno slati svoje prijedloge i komentare do 19. studenog 2013. Trenutna tzv. uredba o skupnom izuzeću za poljoprivredu, koja uskoro istječe, državama članicama dopušta dodjeljivanje određenih kategorija državne pomoći bez prethodnog slanja obavijesti Komisiji. U tom kontekstu, kao i u okviru reforme zajedničke poljoprivredne politike i inicijative za općenitu modernizaciju državne pomoći, Komisija priprema nova pravila koja bi na snagu trebala stupiti 1. srpnja 2014. Nacrtom pravila proširuje se skupno izuzeće za poljoprivredu te se u njega uvrštavaju nove kategorije pomoći, primjerice za sektor šumarstva te za manja poduzeća u ruralnim područjima koja se financiraju iz Fonda za ruralni razvoj. Novim bi se pravilima trebalo osjetno smanjiti administrativno opterećenje za tijela državne uprave koja sudjeluju u dodjeli sredstava, a time i potencijalnim korisnicima omogućiti da brže dobiju državnu pomoć. O nacrtu prijedloga sredinom studenog raspravljat će se i s državama članicama te će se prijedlog dodatno razraditi kako bi se u obzir uzeli rezultati savjetovanja.

Rujan 2013. – godišnja stopa inflacije u području eura pala na 1,1 %, a u EU-u na 1,3 %

16.10.2013.

U rujnu 2013. godišnja stopa inflacije u području eura iznosila je 1,1 %, što je smanjenje u odnosu na 1,3 % u kolovozu. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 2,6 %. Mjesečna stopa inflacije u rujnu 2013. iznosila je 0,5 %. U rujnu 2013. godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji iznosila je 1,3 %, što je smanjenje u odnosu na 1,5 % u kolovozu. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 2,7 %. Mjesečna stopa inflacije u rujnu 2013. iznosila je 0,4 %. Podaci su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije.
vrh stranice
vrh stranice