Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

Proračunski okvir EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. – tisuću milijardi eura za ulaganja u budućnost Europe

19.11.2013.

Europski parlament danas je glasovao u korist višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. Dobivanjem suglasnosti Europskog parlamenta (EP) otvoren je put prema konačnom odobrenju Vijeća tijekom nadolazećih tjedana. Time se završavaju intenzivni pregovori koji su trajali dvije i pol godine, odnosno otkad je Komisija iznijela svoje prijedloge 29. lipnja 2011.

Godišnji pregled rasta 2014 - Annual growth survey 2014

19.11.2013.

Europska komisija jučer je objavila GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RASTU - ANNUAL GROWTH SURVEY 2014

Kao dio pregleda, Komisija je objavila Izvještaj o mehanizmima za uzbunu (Alert Mechanism Report) o makroekonomskoj situaciji pojedinih članica, na temelju kojeg može odlučiti hoće li provesti detaljniji pregled situacije u članicama u kojima se rizik potencijalnih makroekonomskih neravnoteža čini visokim, a na temelju njih i preporuke članicama.

Posebnu pozornost treba skrenuti na nacrt Zajedničkog izvješća o zapošljavanju (Joint Employment Report) koje će u idućim mjesecima biti temelj za rasprave Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i sigurnost potrošača (EPSCO - Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council), u pogledu njegovog usvajanja na proljetnom zasjedanju Europskog vijeća.

Kao i prošle godine, europski socijalni partneri konzultirani su o aspektima zaposlenosti i socijalne politike Godišnjeg izvješća o rastu na temelju priloženog dokumenta „Issues paper for social partners discussion“, na ad-hoc sastanku koji je organizirala Opća uprava za zapošljavanje Europske komisije 16. listopada.2013. Komisija je pojedine komentare BUSINESSEUROPE-a (dokument u prilogu) uzela u obzir.

Povjerenica Kristalina Georgieva obratit će se medijima nakon posjeta Filipinima

18.11.2013.

Povjerenica Georgieva obratit će se medijima nakon posjeta Manili, Cebuu i Taclobanu. Povjerenica je tijekom vikenda posjetila Filipine kako bi procijenila štetu i pojačala europski odgovor na katastrofalni tajfun Haiyan. Povjerenica Georgieva na terenu je najavila nova sredstva u okviru humanitarne pomoći EU-a, čime će pomoć Komisije žrtvama krize dosegnuti iznos od dvadeset milijuna eura. Stručnjaci EU-a za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu već su tjedan dana na Filipinima, gdje procjenjuju potrebe i koordiniraju pomoć EU-a. Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu aktivira se kao podrška materijalnoj pomoći koju nude države članice.

Dodatne informacije: IP/13/1088

Sastanak na vrhu između EU-a i Japana – u prvoj polovici 2013. deficit područja EU28 u trgovini robom s Japanom smanjio se na 1,9 milijardi eura

18.11.2013.

Tijekom zadnjeg desetljeća međunarodnu trgovinu robom između područja EU28 i Japana karakterizira redovito opadanje udjela Japana u ukupnoj trgovini robom područja EU28, izraženije u segmentu uvoza nego izvoza, te kontinuirani deficit. Udio izvoza u Japan u ukupnom izvozu područja EU28 smanjio se s 4,9 posto 2002. na 3,3 posto 2012., a u istom se razdoblju smanjio i udio uvoza iz Japana, sa 7,9 posto na 3,6 posto. U skladu s time, i trgovinski deficit područja EU28 s Japanom smanjio se s 30,3 milijarde eura 2002. na 9,0 milijardi eura 2012.
U prvih šest mjeseci 2013. izvoz iz područja EU28 u Japan neznatno se smanjio u odnosu na isto razdoblje 2012., s 27,0 milijardi eura na 26,3 milijarde, dok je smanjenje uvoza nešto izraženije, s 33,8 milijardi na 28,2 milijarde eura. U skladu s time, nastavilo se i smanjenje trgovinskog deficita područja EU28 s Japanom, s 6,8 milijardi eura u prvoj polovici 2012. na 1,9 milijardi eura u istom razdoblju 2013. godine. Japan je sedmi po važnosti trgovinski partner Europske unije te čini približno 3,2 posto trgovine robom područja EU28.

Dodatne informacije: STAT/13/170

Rujan 2013. – u području eura ostvaren suficit od 13,1 milijardu eura u međunarodnoj trgovini robom, a u području EU28 suficit u iznosu od 0,6 milijardi eura

18.11.2013.

Prvim procjenama bilance u trgovini robom s ostatkom svijeta za područje eura (EA17) u rujnu 2013. predviđao se suficit u iznosu od 13,1 milijardu eura, u usporedbi s +8,6 milijardi eura u rujnu 2012. Trgovinska bilanca u kolovozu 2013. iznosila je +6,9 milijardi eura, u usporedbi s +5,1 milijardi eura u kolovozu 2012. U usporedbi s kolovozom 2013., u rujnu 2013. desezonirani izvoz povećao se za 1,0 posto, a uvoz za 0,3 posto. Podaci3 su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Prvim procjenama trgovinske bilance za rujan 2013. za trgovinu sa zemljama izvan područja EU28 predviđao se suficit od 0,6 milijardi eura, u usporedbi s deficitom od -14,5 milijardi eura u rujnu 2012. Trgovinska bilanca u kolovozu 2013. iznosila je -2,4 milijarde eura, u usporedbi s -14,5 milijardi u kolovozu 2012. U usporedbi s kolovozom 2013., u rujnu 2013. desezonirani izvoz povećao se za 0,2 posto, dok se uvoz smanjio za 0,2 posto.

Dodatne informacije: STAT/13/169

Još tri dana do Europskog foruma o budućnosti pravosudne politike EU-a: recite nam što slijedi!

18.11.2013.

Pogledajmo u kristalnu kuglu: kako će 2020. izgledati pravosudna politika EU-a? Upravo je to tema sveeuropske rasprave koju je danas pokrenula Europska komisija (IP/13/919). Polazište za raspravu pet je dokumenata koje je predstavila Komisija, a bave se europskim građanskim, kaznenim i upravnim zakonodavstvom te vladavinom prava i temeljnim pravima u EU-u. O dokumentima Komisije i preliminarnim komentarima raspravljat će se na Europskom forumu o budućnosti pravosudne politike EU-a koji će se 21. i 22. studenog održati u Bruxellesu. Istaknuti govornici bit će nacionalni ministri, članovi Europskog parlamenta, suci Suda Europske unije i nacionalnih vrhovnih sudova, akademici te vodeći predstavnici pravne struke. Događaj će biti otvoren i za novinare, koji se mogu prijaviti putem adrese e-pošte Joshua.Salsby@ec.europa.eu. Dodatne informacije potražite na adresi http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm.

Potpredsjednica Viviane Reding i povjerenica Malmström na ministarskom sastanku o pravosuđu i unutarnjim poslovima između EU-a i SAD-a u Washingtonu: zaštita podataka glavna tema

18.11.2013.

Europska unija i Sjedinjene Američke Države sastat će se 18. studenog u Washingtonu kako bi razgovarale o temama od zajedničkog interesa u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe, i Cecilia Malmström, povjerenica EU-a za unutarnje poslove, predstavljat će Europsku komisiju. Litavski ministar pravosuđa Juozas Bernatonis i litavski potpredsjednik zadužen za unutarnje poslove Elvinas Jankevičius prisustvovat će sastanku u ime Predsjedništva Vijeća Europske unije. SAD će predstavljati ministar pravosuđa Eric Holder i vršitelj dužnosti ministra domovinske sigurnosti Rand Beers. Glavne teme iz područja pravosuđa bit će zaštita podataka, pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i prava žrtava zločina. Glavne teme iz područja unutarnjih poslova bit će mobilnost, migracije i granice, borba protiv terorizma i sigurnost te kibernetička sigurnost/kibernetički kriminal.

Dodatne informacije: MEMO/13/1003

Europski proračunski nadzor u punom jeku – Hrvatska u postupku prekomjernog deficita

15.11.2013.

Komisija je danas predstavila veliki paket najava proračunskog nadzora koji obuhvaća trinaest država članica iz područja eura i tri države članice izvan područja eura, a poseban je naglasak na području eura kao samostalnom gospodarskom entitetu. Komisija je prvi put izdala mišljenja o nacrtima planova proračuna država članica iz područja eura, koji se od ove godine moraju predati Komisiji do 15. listopada, istodobno sa slanjem nacrta proračuna nacionalnim parlamentima. Objavljene su i ocjene usklađenosti s preporukama Vijeća prema postupku prekomjernog deficita, mogućih kršenja kriterija zaduženja i deficita prema Paktu o stabilnosti i rastu te planova nekih država članica za strukturne reforme s učinkom na proračun iznesenim u pripadnim planovima gospodarskog partnerstva.
Potpredsjednik Olli Rehn ovako je komentirao objavu proračunskog paketa: "Stigli smo do prijelomne točke na putu gospodarskog oporavka, a danas smo stigli i do prekretnice u provedbi ojačanog gospodarskog upravljanja u Europi. Danas objavljenim mišljenjima Komisije o nacionalnim planovima proračuna podržavaju se nastojanja država članica u području eura da ostvare snažniji rast i fiskalnu održivost. Zbog ekonomske i monetarne unije posljedice nacionalnih odluka o proračunu mogu sezati daleko izvan granica pojedinačnih država. Države članice dale su Komisiji odgovornost za izdavanje mišljenjâ o proračunu te sam uvjeren da će ih nacionalni donositelji odluka stoga uzeti u obzir."

Predsjednik Barroso putuje u Aziju radi sastanaka na vrhu i bilateralnih sastanaka

15.11.2013.

Predsjednik Barroso 17. studenog odlazi u bilateralni posjet Mongoliji. U travnju ove godine EU i Mongolija potpisali su sporazum o partnerstvu i suradnji, a ovo će biti prvi posjet EU-a Mongoliji na predsjedničkoj razini. Predsjednik Barroso održat će razgovore s predsjednikom Elbegdoržom i premijerom Altanhujagom, a zatim će uslijediti zajednička konferencija za medije dvojice predsjednika (u 12.00 po lokalnom vremenu).
Dana 19. studenog predsjednik Barroso predstavljat će EU na 21. sastanku na vrhu između Japana i EU-a u Tokiju. Japan će predstavljati premijer Šinzo Abe. Sastanak na vrhu označit će veliki korak naprijed u odnosima između EU-a i Japana nakon službenog otvaranja pregovora o istinski strateškom sporazumu o partnerstvu 25. ožujka 2013. Po dovršetku sastanka na vrhu očekuje se zajednička izjava za medije.

Listopad 2013. – godišnja stopa inflacije u području eura pala na 0,7 posto, a u EU-u na 0,9 posto

15.11.2013.

U listopadu 2013. godišnja stopa inflacije u području eura iznosila je 0,7 posto, što je smanjenje u odnosu na 1,1 posto u rujnu. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 2,5 posto. Mjesečna stopa inflacije u listopadu 2013. iznosila je -0,1 posto. U listopadu 2013. godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji iznosila je 0,9 posto, što je smanjenje u odnosu na 1,3 posto u rujnu. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 2,6 posto. Mjesečna stopa inflacije u listopadu 2013. iznosila je -0,1 posto.

Dodatne informacije: STAT/13/168
vrh stranice
vrh stranice