Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

Poziv u okviru europskog zelenog plana: milijardu eura vrijedna ulaganja za poticanje zelene i digitalne tranzicije

17.09.2020.

Europska komisija danas (17. rujna 2020.)  je odlučila objaviti poziv u vrijednosti od milijarde eura za istraživačke i inovacijske projekte kojima će se prevladati klimatska kriza i zaštititi jedinstveni europski ekosustavi i bioraznolikost. Poziv u okviru europskog zelenog plana financirat će se iz programa Obzor 2020., a sutra se otvara za prijave. Njegov je cilj potaknuti oporavak Europe od krize uzrokovane koronavirusom pretvaranjem zelenih izazova u prilike za inovacije.

NextGenerationEU: Komisija predstavlja sljedeće korake za 672,5 milijardi eura vrijedan Instrument za oporavak i otpornost u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. godinu

17.09.2020.

Europska komisija utvrdila je strateške smjernice za provedbu Instrumenta za oporavak i otpornost u svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta do 2021. (ASGS). Instrument je ključni instrument oporavka, u srcu NextGenerationEU, koji će pomoći EU-u da izađe jača i otpornija na trenutnu krizu. Instrument će pružiti 672,5 milijardi eura zajmova i bespovratnih sredstava uz unaprijed dodanu financijsku potporu za ključne prve godine oporavka.

COVID-19: Komisija započinje s testiranjem usluge interoperabilnog pristupnika za nacionalne aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje

15.09.2020.

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal mobilnih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje kojima je cilj prekinuti lanac zaraze koronavirusom i spasiti živote, Komisija uspostavlja uslugu interoperabilnog pristupnika za povezivanje nacionalnih aplikacija u cijelom EU-u. Danas je postignuta važna prekretnica jer je skupina država članica počela testirati infrastrukturu. Komisija je pokrenula testiranje interoperabilnosti backend poslužitelja službenih aplikacija iz Češke, Danske, Njemačke, Irske, Italije i Latvije i novouspostavljenog pristupnog poslužitelja.

 

Odbor za zaštitu okoliša želi ranije ciljeve smanjenja emisija i postići ugljičnu neutralnost do 2050. godine

11.09.2020.

Članovi Europskog parlamenta u Odbor za zaštitu okoliša izglasali su da klimatska neutralnost postane obvezna do 2050. godine i u EU i u državama članicama i pozivaju na ambiciozniji cilj smanjenja emisija do 2030.

U petak je Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane usvojio izvješće o klimatskom zakonu EU-a sa 46 glasova za, 18 protiv i 17 suzdržanih.

Europarlamentarci podržavaju sveukupni cilj EU-ovog klimatskog zakona da se cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine uvrsti u zakonodavstvo EU-a, ali istovremeno traže ambiciozniji cilj za 2030. godinu. Oni pozivaju na smanjenje emisija za 60% 2030. u odnosu na 1990., umjesto za " najmanje 50% prema 55%" , kao što je predložila Komisija. Oni također žele da Komisija predloži privremeni cilj za 2040. nakon procjene učinka, kako bi osigurala da je EU na putu da postigne svoj cilj za 2050.

Manjak prihoda od PDV-a: u 2018. države EU-a izgubile su 140 milijardi eura prihoda od PDV-a

11.09.2020.

U jučer (10. rujna 2020.)  objavljenom novom izvješću Europske komisije procjenjuje se da su države EU-a u 2018. propustile naplatiti 140 milijardi eura prihoda od poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Ukupni manjak prihoda od PDV-a, odnosno razlika između očekivanih i stvarno prikupljenih prihoda u državama članicama EU-a, posljednjih godina neznatno se poboljšao, iako je i dalje iznimno visok. Međutim, prema prognozama za 2020. taj će se trend preokrenuti, uz mogući gubitak od 164 milijarde eura zbog gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa.

Komisija objavila prvo izvješće o strateškim predviđanjima: prema otpornijoj Europi

10.09.2020.

Europska komisija jučer (9. rujna 2020.)n  je donijela svoje prvo izvješće o strateškim predviđanjima, u kojem se nastoje definirati novi izazovi i utvrditi mogućnosti za bolje usmjeravanje strateških odluka Unije. Na strateškom predviđanju temeljit će se najvažnije inicijative politike. Ono će pomoći Komisiji u oblikovanju politika i zakonodavstva kojima će se moći odgovoriti na promjene u budućnosti i koje će biti u skladu s trenutačnim potrebama i dugoročnim težnjama europskih građana. U ovogodišnjem izvješću iznose se razlozi za upotrebu predviđanja u oblikovanju politika EU-a i uvodi sveobuhvatan koncept otpornosti EU-a.

Komisija donosi prijedlog za stupanje na snagu sporazuma o carinama između EU-a i SAD-a

10.09.2020.

Europska komisija je objavila Prijedlog uredbe Vijeća i Europskog parlamenta o ukidanju carina za uvoz određenih proizvoda u EU. Sjedinjene Američke Države će pak smanjiti svoje carine na određene proizvode koje EU izvozi na tržište SAD-a. Time će stupiti na snagu sporazum koji su EU i SAD najavili 21. kolovoza 2020. Navedenim smanjenjem carina između EU-a i SAD-a povećat će se pristup tržištu EU-a i SAD-a u vrijednosti od oko 200 milijuna EUR godišnje.

Europski revizorski sud: istodobna izrada planova za oporavak i otpornost, operativnih programa i nacionalnih programa reformi mogla biti zahtjevan zadatak za države članice

09.09.2020.

Mehanizam za oporavak i otpornost (Mehanizam) instrument je čija je svrha pomoći državama članicama da ublaže negativne učinke pandemije bolesti COVID na gospodarstvo i povećaju otpornost svojih gospodarstava. Europski revizorski sud (Sud) danas je objavio novo mišljenje u kojem ističe da su nacionalni planovi za oporavak i otpornost važni da se zajamči usmjerenost financijske potpore EU-a na postizanje općih zajedničkih ciljeva EU-a u području kohezije, održivosti i digitalizacije, kao i dobra koordiniranost s drugim oblicima potpore EU-a i nacionalne potpore.

 

50 milijuna kuna bespovratnih sredstava za Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ ROK: 30.10.2020.

09.09.2020.

Otvorene su prijave na Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

vrh stranice
vrh stranice