Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

Srpanjski paket o povredama: Pregled prema području politike

16.07.2021.

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Komisija predlaže novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma EU-a

16.07.2021.

Danas (16.7. 2021) je Europska komisija usvojila Novu strategiju o šumama EU-a za 2030., vodeću inicijativu Europskog zelenog sporazuma koja se nadovezuje na Strategiju biološke raznolikosti EU-a za 2030. Strategija pridonosi paketu mjera predloženih za postizanje smanjenja emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. i klimatsku neutralnost do 2050. u EU. 

Europski zeleni plan: Komisija predlaže preobrazbu gospodarstva i društva da bi se ostvarili klimatski ciljevi

14.07.2021.

Europska komisija danas (14.7. 2021.)  je donijela niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. Želi li Europa do 2050. postati prvi klimatski neutralan kontinent i ostvariti europski zeleni plan, to smanjenje moramo postići u sljedećem desetljeću. Stoga su danas predstavljeni zakonodavni alati za ostvarivanje ciljeva iz europskog propisa o klimi, čime će se iz temelja preobraziti naše gospodarstvo i društvo, a Europa krenuti prema pravednoj, zelenoj i prosperitetnoj budućnosti.

vrh stranice
vrh stranice