Aktualno

17. 05. 2019. Održana radionica Zapošljavanje i radni odnosi u ugostiteljstvu

17.05.2019.

Hrvatska udruga poslodavaca, zajedno s  Nacionalnom udrugom malih i obiteljskih hotela  za svoje članove održala je radionicu:

Zapošljavanje i radni odnosi u ugostiteljstvu
– kolektivni ugovor ugostiteljstva i druge specifičnosti
 
Radionica se održala 17. svibnja 2019. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Visoke poslovne škola PAR,   Trg Riječke Rezolucije 4, Rijeka

Na radionici su se  polaznici upoznali s propisima koji reguliraju zapošljavanje, radne odnose i uređenje radnog vremena u ugostiteljstvu, s obvezama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva po pitanju: visine plaća, dodataka na plaću, godišnjeg odmora… sklapanje i prestanak ugovora o radu, rad sezonaca, studenata, umirovljenika i dr. … uz prikaz praktičnih primjera.

Radionica je održana u formi  interaktivno predavanje tijekom kojeg su polaznici postavljali pitanja i rješavali konkretne nedoumice vezane uz temu. Predavač je bio Nenad Seifert, direktor HUP-a Rijeka, pravnik  s bogatim iskustvom iz područja radnog zakonodavstva, te član pregovaračkog odbora HUP-a u postupku kolektivnih pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.


Nacionalna udruga malih i obiteljskih hotela od ove je godine kolektivni pridruženi član Hrvatske udruge poslodavaca čime je i formalno potvrđena međusobna suradnja s ciljem snažnijeg zastupanja interesa poduzetnika ugostitelja prema Vladi, socijalnim partnerima i tijelima javne vlasti. 

13. 05. 2019. Pazin, Održano savjetovanje: Kako urediti radne odnose u industriji prijevoza

13.05.2019.

Udruga prometa pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Sindikat hrvatskog vozača organizirali su besplatno savjetovanje koje je održano: 
 
13. svibnja 2019. u 12h u hotelu Lovac, Šime Kurelića 4, Pazin 

Savjetovanje je održano u sklopu projekta: Jačanje socijalnog dijaloga - Faza III UP. 04.2.1.03.009., VIP u cestovnom prometu, na temu:

Rezultati analize zakonodavnih propisa vezanih za radne odnose i radna vremena mobilnih radnika i socijalni dijalog kao instrument dogovora.


Na savjetovanju su predstavljeni rezultati analize usporedbe dvaju zakona koji uređuju radne odnose u industriji transporta te daje pregled kolizija (koje otvaraju mogućnost sudskih sporova) kroz prijedlog rješenja i preporuke kako najbolje urediti međusobni radni odnos poslodavca i vozača kroz Ugovor o radu i interne akte.
 
Predavači: 
prof. dr. sc. Viktor Gotovac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
mag. iur. Dijana Fazlić, stručnjak za strategije razvoja i upravljanje organizacijama, ljudske resurse i kolektivno pregovaranje 

14. 05. 2019. Rijeka, Održano savjetovanje: Kako urediti radne odnose u industriji prijevoza

13.05.2019.

Udruga prometa pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Sindikat hrvatskog vozača organizirali su besplatno savjetovanje koje je održano: 
 
14. svibnja 2019. u 12h u hotelu Continental, Šetalište Andrije Kačića Miošića 1, Rijeka 
Savjetovanje je održano u sklopu projekta: Jačanje socijalnog dijaloga - Faza III UP. 04.2.1.03.009., VIP u cestovnom prometu, na temu:

Rezultati analize zakonodavnih propisa vezanih za radne odnose i radna vremena mobilnih radnika i socijalni dijalog kao instrument dogovora.


Na savjetovanju su predstavljeni rezultati analize usporedbe dvaju zakona koji uređuju radne odnose u industriji transporta te daje pregled kolizija (koje otvaraju mogućnost sudskih sporova) kroz prijedlog rješenja i preporuke kako najbolje urediti međusobni radni odnos poslodavca i vozača kroz Ugovor o radu i interne akte.
 
Predavači: 
prof. dr. sc. Viktor Gotovac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
mag. iur. Dijana Fazlić, stručnjak za strategije razvoja i upravljanje organizacijama, ljudske resurse i kolektivno pregovaranje 

05. 04. 2019. Prezentacija Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu

05.04.2019.

U petak, 05. travnja, u prostorima Visoke poslovne škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, z ačlanove HUP-a, održana je prezentacija

"Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu"

 
Prezentaciju je  održao gospodin Ivica Orač Šukelj, voditelj službe za zaštitu na radu u Upravi za rad i zaštitu na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Rijeka u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava organizirali su prezentaciju sa ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o posljednjim Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu.

Na prezentaciji su se obradile slijedeće teme:
- Ciljevi izmjena i dopuna ZZR-a
- Provedba zaštite na radu pri obavljanju pojedinih specifičnih poslova
- Sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika u izradi procjene rizika
- Obavljanje poslova zaštite na radu
- Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu te izdavanje odobrenja za njihov rad
- Sjednice Odbora zaštite na radu
- Dokumentacija na privremenim gradilištima
- Obavijest inspekcijskom tijelu o ozljedama na mjestu rada….


Prezentacija  je izazvala veliko zanimanje stručnjaka i ovlaštenika zaštite na radu, koji su nakon prezentacije postavili niz pitanja na koja je stručno odgovoreno, te su riješene mnoge nejasnoće u konkretnoj primjeni odredaba Zakona o zaštiti na radu i pratećih podzakonskih akata.

 

21.02.2019. Prezentacija programa THINGS+

21.02.2019.

U četvrtak 21. veljače u prostorima znanstveno - tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci, Step RI održana je informativna prezentacija projekta THINGS+. Hrvatska udruga poslodavaca je pridruženi partner u projektu.

THINGS+ je projekt stvaranja postupka inoviranja usluga u proizvodnim poduzećima čije se poslovanje do sada temeljilo isključivo na prodaji gotovih proizvoda. Razvojem poslovne podrške i poticanjem stvaranja novih usluga u proizvodnim poduzećima omogućiti će se unapređivanje konkurentnosti poduzeća, stvaranje atraktivnije ponude za kupce i bolji rezultati poslovanja.

Tijekom projekta će biti razvijena metodologija razvoja i komercijalizacije usluga odnosno ponude „usluga i proizvoda“ te provedeno sto pilot projekata u proizvodnim poduzećima. Zadatak pilot projekata nije samo razvoj usluga već i podrška poduzećima kod izlaska na tržište, stvaranje novih prihoda, privlačenje novih kupaca te izlazak na nova tržišta. Očekuje se da će 60% poduzeća primijeniti novu uslugu, 40% poduzeća ostvariti nove prihode te 10% komercijalizirati novostvorene usluge na stranim tržištima.

Projekt „THINGS+“ okuplja partnere iz 9 zemalja središnje Europe koji će stvoriti za regionalne uvjete primjeren postupak inoviranja usluga, ali i mrežu podrške kod komercijalizacije i internacionalizacije tih usluga. Projektom se želi pomoći tradicionalnim industrijama da ostanu konkurentne, bolje reagiraju na izazove i promjene na tržištu te brže prilagođavaju svoju ponudu novim zahtjevima kupaca.

18. 02. 2019. Održana radionica "Energetska učinkovitost"

18.02.2019.

Sa ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije energetski učinkovitih mjera u njihovim proizvodnim pogonima, kao i u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) te mogućnosti prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova, HUP Regionalni ured Rijeka u suradnji s HUP-ovom Koordinacijom za energetsku učinkovitost održao je  radionicu „Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini“
Radionica je održana u ponedjeljak 18. veljače 2019. godine su prostorijama Visoke poslovne škole Par, Trg Riječke rezolucije 4

 

Kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Također, i kod poduzetnika registriranih za obavljanje uslužne djelatnosti (turizam, trgovina) je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

18. 02. 2019. Održana 8. godišnja konferencija "Psihologija za poduzetnike"

18.02.2019.

Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, uz partnerstvo Hrvatske udruge poslodavaca – Regionalnog ureda Rijeka, te RiHub-a, održalo je 8. godišnju konferenciju Psihologija za gospodarstvenike,.

Konferencija se održala u ponedjeljak, 18. veljače 2019. godine, u Dvorani RiHub-a (Ex-Bernardi, Ivana Grohovca 2, Rijeka), s početkom u 10.00 sati. 

Na ovogodišnjoj Konferenciji održana su  dva predavanja, pet interaktivnih predavanja i jedna radionica, a održali su ih psiholozi kojima je u profesionalnom interesu organizacija i njeno funcioniranje, te funcioniranje pojedinaca u organizacijskom okruženju.

U prvom dijelu konferencije obradile su se teme vezane uz organizaciju i alate u radu psihologa u organizaciji uz ilustraciju primjerima iz privrednih grana koje su okosnica identiteta našeg grada – brodogradnja i pomorstvo, dok su se u drugom dijelu obradile teme vezane uz pojedinca u organizaciji.

 

 

06.02. Predavanje Radni odnosi u praksi

06.02.2019.

U sklopu projekta „Unapređivanje EU gospodarstva kroz stručno usavršavanje savjetnika za inozemna izravna ulaganja (FDI)“, Natali Komen Bujas i Nenad Seifert održali su seminar na temu "Radno pravo u praksi".

Seminar se održato u prostorima Visoke poslovne škole PAR, Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka.
 
Seminar je  bio podijeljen u dva modula - Radna i boravišna dozvola i zapošljavanje stranaca, te Tržište rada i zapošljavanje.

01.02. 2019. Održana sjednica GSV-a PGŽ

01.02.2019.

Sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: GSV PGŽ)  se održala u petak, 01. veljače 2019. godine, u Konferencijskoj sali Primorsko-goranske županije na adresi Slogin kula 2, Rijeka VI. kat. 

HUP RIJEKA – 11. 12. ODRŽAN SEMINAR GOOGLE MY BUSINESS

11.12.2018.

Od ove jeseni, Hrvatska udruga poslodavaca u partnerstvu sa Googleom provodi program Digitalne garaže, koji uključuje niz besplatnih edukacija za članove HUP-a o digitalnim alatima za pokretanje i razvoj online poslovanja. Radionicama želimo digitalnim vještinama osnažiti trenutnu i buduću radnu snagu zemlje, te pomoći malim i srednjim tvrtkama ubrzati svoj rast i omogućiti im pristup globalnim tržištima.

Tema ove radionica bila je "Google AdWords“

vrh stranice
vrh stranice