Aktualno

Poruke s prvog HUP Industry Day-a: Pametna industrija temeljena na visokim tehnologijama osigurat će nam bolje plaće, veću zaposlenost i dugoročnu održivost gospodarstva

11.06.2021.

Danas je održan prvi HUP-ov dan industrije -  Industry Day kojeg smo posvetili razvoju i transformaciji na industriju 4.0 koja teži rastu inovativnosti i stvaranju proizvoda visoke dodane vrijednosti, a otvorili smo i temu investicijskih potencijala i potreba industrije po pitanju povlačenja sredstava iz fondova Europske unije u novom financijskom razdoblju.

Strukovno obrazovanje je temelj jačanja konkurentosti metalnog sektora

15.03.2021.

Izvršni odbor HUP- Udruge metalne industrije na sjednici održanoj u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. godine raspravio je o prioritetnim temama za naredno razdoblje i zaključio kako je za  konkurentnosti poduzeća iz metalskog sektora strukovno obrazovanje među najvažnijim faktorima.

Unapređenje strukovnog obrazovanja i uvođenje dualnog obrazovanje predstavljaju važno područje za metaloprerađivače- treba ubrzati promjene, razmotriti relaksiranje odredbi za mentore te osigurati potpore za uspostavljanje trening centara u poduzećima i za cjeloživotno obrazovanje.

Među specifičnim granskim temama, istaknuta je problematika reguliranog dijela cijene električne energije koji nosi gotovo 50% troška (mrežarina, naknada za OIE, snaga), dok u susjednoj Sloveniji regulirani dio  predstavlja oko 20% ukupne cijene. Snižavanje reguliranih stavki pridonijelo bi troškovnoj konkurentnosti energetski intenzivnih potrošača. Složili su se kako je zbog nedostatka radne snage potrebna daljnja fleksibilizacija zapošljavanja radnika iz trećih zemalja i skraćivanje vremena potrebnog za ishođenje radnih dozvola. 

Udruga metalne industrije vrlo je aktivna u oblikovanju prijedloga izmjene radnog zakonodavstva s ciljem da se poslodavcima omogući veća fleksibilnost u zapošljavanju i organizaciji rada za što ocjenjuju da će pridonijeti očuvanju radnih mjesta i pozitivno utjecati na konkurentnost industrije. 
Ističu i neodrživost sustava bolovanja. Novi sustav bolovanja treba smanjiti opterećenje poslodavaca, naročito u dijelu bolovanja do 10 dana, jednako porezno tretirati poslodavce i državu te osigurati učinkovitu kontrolu, uz uvođenje mjera za „brzi povratak na posao“. Cilj je da se naknada na ime bolovanja financira iz proračuna, odnosno iz prikupljenih doprinosa.
 
Zaključno, Izvršni odbor je naglasio kako EU fondove treba usmjeriti na modernizaciju proizvodnje (digitalizaciju, automatizaciju, robotizaciju) i povećanje energetske učikovitosti te radnicima i poslodavcima pružiti podršku u provođenju upskillinga i reskillinga radnika, a potpore trebaju biti dostupne i velikim poduzećima.

Kooptiranje u Izvršni odbor Udruge metalne industrije

02.03.2021.

Na sjednici Izvršnog odbora HUP- Udruge metalne industrije održanoj u veljači, Izvršni odbor je donio odluku o kooptiranju dva nova člana- Marijana Nöthiga, generalnog direktora Ferro- preisa i Igora Vrdoljaka, predsjednika Uprave Metal producta, kako bi povećao zastupljenost skupštine i članstva u Izvršnom odboru koje je kolektivno tijelo u upravljanju Udrugom.

vrh stranice