Strukovno obrazovanje je temelj jačanja konkurentosti metalnog sektora

15.03.2021.

Izvršni odbor HUP- Udruge metalne industrije na sjednici održanoj u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. godine raspravio je o prioritetnim temama za naredno razdoblje i zaključio kako je za  konkurentnosti poduzeća iz metalskog sektora strukovno obrazovanje među najvažnijim faktorima.

Unapređenje strukovnog obrazovanja i uvođenje dualnog obrazovanje predstavljaju važno područje za metaloprerađivače- treba ubrzati promjene, razmotriti relaksiranje odredbi za mentore te osigurati potpore za uspostavljanje trening centara u poduzećima i za cjeloživotno obrazovanje.

Među specifičnim granskim temama, istaknuta je problematika reguliranog dijela cijene električne energije koji nosi gotovo 50% troška (mrežarina, naknada za OIE, snaga), dok u susjednoj Sloveniji regulirani dio  predstavlja oko 20% ukupne cijene. Snižavanje reguliranih stavki pridonijelo bi troškovnoj konkurentnosti energetski intenzivnih potrošača. Složili su se kako je zbog nedostatka radne snage potrebna daljnja fleksibilizacija zapošljavanja radnika iz trećih zemalja i skraćivanje vremena potrebnog za ishođenje radnih dozvola. 

Udruga metalne industrije vrlo je aktivna u oblikovanju prijedloga izmjene radnog zakonodavstva s ciljem da se poslodavcima omogući veća fleksibilnost u zapošljavanju i organizaciji rada za što ocjenjuju da će pridonijeti očuvanju radnih mjesta i pozitivno utjecati na konkurentnost industrije. 
Ističu i neodrživost sustava bolovanja. Novi sustav bolovanja treba smanjiti opterećenje poslodavaca, naročito u dijelu bolovanja do 10 dana, jednako porezno tretirati poslodavce i državu te osigurati učinkovitu kontrolu, uz uvođenje mjera za „brzi povratak na posao“. Cilj je da se naknada na ime bolovanja financira iz proračuna, odnosno iz prikupljenih doprinosa.
 
Zaključno, Izvršni odbor je naglasio kako EU fondove treba usmjeriti na modernizaciju proizvodnje (digitalizaciju, automatizaciju, robotizaciju) i povećanje energetske učikovitosti te radnicima i poslodavcima pružiti podršku u provođenju upskillinga i reskillinga radnika, a potpore trebaju biti dostupne i velikim poduzećima.
vrh stranice