Izabran novi predsjednik Udruge metalne industrije

14.06.2021.

Na sjednici Skupštine HUP-Udruge metalne industrije za novog predsjednika u mandatnom razdoblju 2021.- 2025. izabran je predsjednik Uprave Klimaopreme Sergio Galošić, a za dopredsjednike Zoran Uranjek, direktor tvrtke Harburg-Freudenberger Belišće i Marijan Noethig, generalni direktor Ferro-Preisa. 

Pandemija COVID-19 značajno je utjecala na poslovanje članova i na aktivnosti kojima se Udruga bavila u 2020. Uz izmjene zakonodavstva koje su core business HUP-a, značajan angažman bio je usmjeren na pomoć članovima da prevladaju poteškoće uzrokovane lockdownom i koronakrizom. U vrijeme prvog lockdowna fokus je bio na uvođenju interventnih mjera za očuvanje radnih mjesta, održanju transporta kao preduvjeta za kontinuiranu proizvodnju i sprječavanje kolapsa gospodarstva. Zalagali smo se za donošenje mjera za likvidnost i očuvanje poslovanja, a od jeseni intenzivirale su se aktivnost usmjerene na investicije, održivost i konkurentnost industrije.

Skupština je u Izvršni odbor izabrala:

Sergio Galošić, Klimaoprema- predsjednik

Zoran Uranjek, Harburg-Freudenberger Belišće- dopredsjednik

Marijan Noethig- Ferro-Preis, dopredsjednik

Sandra Uzelac, Brodogradilište Viktor Lenac- član

Igor Vrdoljak, Metal Product- član

Damir Kobaš, Same Deutz-Fahr Žetelice- član

Matej Hittner, Hittner- član

Sergio Galošić, predsjednik Udruge metalne industrije izjavio je: „Unapređenje tržišta rada nalazi se među prioritetima poslodavaca u metalnoj industriji. Kako bi tržište rada bilo usklađeno s potrebama poslodavaca, potrebno je unaprijediti strukovno obrazovanje i smanjiti nesrazmjer s onim što industrija treba te olakšati i ubrzati procedure za zapošljavanje stranaca. Udruga metalne industrije zalaže se za izmjene Zakona o radu te da se EU fondovi usmjere na opremanje, digitalizaciju, Industriju 4.0, energetsku učinkovitost te za cjeloživotno učenje za poduzeća svih veličina.“

 U novoj godini koronakriza i dalje značajno utječe na poslovanje. Iako se potražnja za industrijskim proizvodima oporavlja, troškovi sirovina i logistike nastavljaju rasti. Ovi vanjski utjecaji određuju okvir rada Udruge u 2021. godini:

1) kratkoročne mjere pomoći djelatnostima koje još uvijek trpe pad poslovanja,

2) dugoročne mjere, tj.poticanje investicija radi rasta produktivnosti i jačanja konkurentnosti te

3) strukturne reforme u području radnog zakonodavstva, obrazovanja, poreznog opterećenja i bolovanja.

Članovi Skupštine ukazali su na drastična kretanja na tržištima nabave- prosječan rast cijene sirovina kreće se između 40% i 60%. Uz to, nedostaje ih na tržištu te kasne isporuke. Narasli su i troškovi prijevoza, posebno pomorski koji je u godinu dana rastao i do 180%. Sve ovo ima negativne posljedice na poslovanje kompanija. Udruga će se zalagati za izmjene Zakona o obveznim odnosima kako bi se spustio prag nužan za izmjenu ugovorene cijene radova s važećih 10% na 3%. Iznesen je stav kako se ove izvanredne okolnosti trebaju uvažiti te se proizvođačima i izvođačima radova treba omogućiti pregovore o izmjeni cijene.

Skupština očekuje kako će izborom novog Izvršnog odbora Udruge metalne industrije, suradnjom s drugim granskim udrugama HUP-a i provedbom planiranih aktivnosti ojačati položaj i reprezentativnost Udruge te ostvariti veću participaciju članstva u aktivnostima Udruge.

vrh stranice