Završna konferencija projekta Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI

08.07.2016.

ZAGREB, 8. srpnja 2016. – U prostorima Hrvatske udruge poslodavaca održana je Završna konferencija projekta "Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI". Opći cilj projekta SOGRADI bila je priprema podloge za donošenje odluke o osnivanju paritetnog fonda u sektoru graditeljstva Republike Hrvatske.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u programu 2007.-2013., Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II, broj poziva: HR.5.1.03. U projektu SOGRADI projektni su partneri Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) i Stowarzyszenie B-4 (Udruga B4). U sklopu projekta održano je pet regionalnih radionica (u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku i Splitu) kojima se promicala ideja o osnivanju paritetnog fonda te povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatske industrije graditeljstva.
Na konferenciji su predstavljeni rezultati provedenih analiza i prijedlog modela paritetnog fonda u graditeljstvu Republike Hrvatske čiji su ciljevi unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te osiguranje stabilnosti poslovanja gospodarskih subjekata u slučaju nezgode na radu. Naglašavajući važnost uloge države u promicanju socijalnog partnerstva i ostvarenju kvalitetnog socijalnog dijaloga, Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a ovom je prilikom naglasio: „Socijalni dijalog jedan je od stupova EU, a u Hrvatskoj je nažalost i dalje na niskom nivou. Iako je bipartitni socijalni dijalog u ovom sektoru vrlo dobar, država je u ovom dijalogu najslabija karika te je nužno da predstavnici vlasti shvate važnost suradnje na svim razinama te da se dobre inicijative poput ove inauguriraju u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo.“ Uzvanicima se obratio i zamjenik ministrice rada i mirovinskoga sustava, Ante Vučić koji je ovim putem obećao bolju suradnju i dao podršku ovom projektu te istaknuo da je tripartitni dijalog zajednički interes svih dionika.

U sklopu konferencije održana su i dva panela koje je moderirala Admira Ribičić, pravna savjetnica HUP-a, prvi pod nazivom „Prijedlog modela paritetnog fonda u građevinskoj industriji“ na kojem su sudjelovali: Marijana Bađun i Predrag Bejaković, Institut za javne financije, Dragan Brtan, ekonomski stručnjak i Marta Vidaković Mukić, pravna stručnjakinja.

Na panelu „Paritetni fond: Iskustva i očekivanja“ sudjelovali su: Darko Jambreković, predstavnik tvrtke Radnik Križevci, Jasenka Vukšić, SGH, Bernd Merz, BG-BAU te Boris Antunović, predsjednik HUP-Koordinacije za zaštitu na radu.
Neki od ciljeva projekta SOGRADI bili su i analiza stanja zaštite na radu u sektoru, analiza pravnog okvira i izrada ekonomski održivog modela paritetnog fonda, jačanje kapaciteta socijalnih partnera novim znanjima o paritetnim fondovima drugih zemalja kroz transnacionalne aktivnosti, doprinos zapošljavanju i održivosti sektora, promidžba rada na siguran način uz poštivanje načela zaštite na radu u cilju očuvanja zdravlja i života radnika, doprinos poboljšanju radnih uvjeta i smanjenju troškova za poslodavca te senzibiliziranje i uključivanje trećeg socijalnog partnera – države kao kreatora politika, radi veće podrške granskim socijalnim partnerima i razumijevanja potreba bipartitnog udruživanja, s naglaskom na pozitivan doprinos tripartitnim procesima socijalnog dijaloga.

Kao rezultat projekta izrađen je priručnik „Osnove zaštite na radu na gradilištu“- kojem je cilj doprinos edukaciji i podizanju svijesti i radnika i poslodavaca o važnosti primjene pravila zaštite na radu, kao i korištenja zaštitnih sredstava tijekom rada. Također je izrađen i Završni materijal – stručna analiza s prijedlogom potrebnih zakonodavnih aktivnosti kao i preporukama za unaprjeđenje sustava zaštite na radu u RH - koji će projektni partneri dostaviti svim tijelima u sustavu koji se na bilo koji način bave zaštitom na radu.

ZAKLJUČAK:

Socijalni partneri u djelatnosti graditeljstva potpuno su suglasni s potrebom za osnivanjem paritetnog fonda za sektor graditeljstva koji bi bio solidaran, transparentan, neprofitan i kojim bi se uspostavila ravnoteža u zaštiti interesa i radnika i poslodavaca, a kojim bi zajednički upravljali socijalni partneri. Mišljenja smo kako je uspostava fonda doprinos sigurnosti i radnika i poslodavaca, a u konačnici, zbog svega što smo čuli vezano uz troškove sustava, i za društvo u cjelini. U ovom trenutku, iako se fondovi mogu osnivati za različita područja, socijalni partneri predlažu dva područja i to: sektorsko (strukovno obrazovanje) i izobrazba / prevencija i naknada štete ozlijeđenom radniku.

S tim u vezi nužno je stvoriti pravne pretpostavke tj. dograditi zakonodavni okvir za uvođenje novog modela paritetnih fondova kao temelja dugoročnog održivog razvoja građevinske industrije koji bi ujedno doprinio boljoj socijalnoj koheziji i bio nadogradnja i dopuna postojećem državnom sustavu. Istovremeno, uz stvaranje mogućnosti osnivanja fonda kolektivnim ugovorima, potrebno je i dodatno harmonizirati i horizontalno uskladiti zakonodavni okvir.

PREZENTACIJA 
vrh stranice
vrh stranice