Zaštita podataka: Zastupnici u EP-u pozivaju Komisiju da izmijeni odluke o primjerenosti zaštite podataka Ujedinjenog Kraljevstva

12.05.2021.

Europska komisija trebala bi izmijeniti svoj nacrt odluke o zaštiti podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi ga uskladila s presudama EU-a i mišljenjima nadzornika privatnosti EU-a.

Ukratko:

  • Zakoni o zaštiti podataka u Velikoj Britaniji slični su zakonima EU-a, ali eurozastupnici postavljaju pitanja o provedbi i izuzećima
  • Treba pojasniti izuzeća od zaštite za imigraciju i nacionalnu sigurnost
  • Zabrinjavaju i daljnji prijenosi podataka i skupni pristup podacima od strane zakona

Odbor za građanske slobode danas (11.5. 2021.) usvojio je rezoluciju kojom se ocjenjuje pristup Komisije o primjerenosti režima zaštite podataka u Velikoj Britaniji, sa 37 za, 30 protiv i jedan suzdržan. Zastupnici u Europskom parlamentu traže izmjene odluka o primjerenosti kako bi se uskladile s presudama EU-a i zabrinutostima koje je u svojim nedavnim mišljenjima iznio Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) . EDPB smatra da prakse Ujedinjenog Kraljevstva za skupni pristup, daljnje transfere i međunarodne sporazume zahtijevaju daljnja pojašnjenja. Zastupnici u Europskom parlamentu smatraju da bi, ako se provedbene odluke usvoje bez promjena, nacionalna tijela za zaštitu podataka trebala obustaviti prijenose osobnih podataka u Veliku Britaniju kad je moguć neselektivan pristup osobnim podacima.

Izuzeća za nacionalnu sigurnost i imigraciju

Procjenjujući britanski režim zaštite podataka, Odbor primjećuje da je osnovni pravni okvir sličan onome u EU, ali izražava zabrinutost zbog njegove provedbe. Značajno je da UK odobrava široka izuzeća na području nacionalne sigurnosti i imigracije, koja se sada također odnose na građane EU koji žele ostati ili se nastaniti u Velikoj Britaniji. Zastupnici u Europskom parlamentu upozoravaju da na tim područjima ne postoji sudski nadzor nad politikama podataka, a izvršna vlast ima široke ovlasti.
Postojeće zakonodavstvo Ujedinjenog Kraljevstva također omogućuje skupni pristup podacima bez sumnje u kazneno djelo i skupno zadržavanje podataka, za što je sud EU utvrdio da nisu u skladu s pravima utvrđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), napominje se u rezoluciji. 
Konačno, zastupnici u Europskom parlamentu ističu da odredbe o metapodacima (ili „sekundarnim podacima“) ne odražavaju osjetljivu prirodu takvih podataka i stoga obmanjuju. Zbog ovih čimbenika, Odbor se protivi Komisijinim nacrtima provedbenih akata kojima se dodjeljuju odluke o primjerenosti podataka i utvrđuje da trenutni nacrti zakona nisu u skladu s provedbenim ovlastima institucije.

Treće zemlje i daljnji transferi

Europarlamentarci također izražavaju zabrinutost zbog daljnjeg prijenosa podataka. Britanski sporazumi o razmjeni podataka sa SAD-om otvaraju mogućnost dijeljenja podataka građana EU-a preko Atlantika, unatoč nedavnim presudama Europskog suda koje su utvrdile da američka praksa pristupa i zadržavanja skupnih podataka nije kompatibilna s GDPR-om. Nedavno se Velika Britanija prijavila za pridruživanje Sveobuhvatnom i progresivnom transpacifičkom partnerstvu (CPTTP). Partnerstvo također uključuje odredbe o slobodnom protoku podataka.

Odbor za građanske slobode poziva Komisiju i vlasti Ujedinjenog Kraljevstva da se pozabave problemima istaknutim u rezoluciji. Bez akcijskog plana ne bi se trebala dodijeliti odluka o primjerenosti, upozoravaju europarlamentarci. Također naglašavaju da bi sporazumi između država članica i Velike Britanije mogli pomoći u rješavanju stvari.
Nakon glasanja, izvjestitelj Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) rekao je: „Odbor za građanske slobode smatra da bi se odluka o primjerenosti trebala donijeti tek nakon što se utvrde posebni elementi zakona ili prakse Ujedinjenog Kraljevstva koji još uvijek predstavljaju ozbiljnu zabrinutost. Stoga pozivamo Komisiju da izmijeni provedbenu odluku kako bi izbjegla ponavljanje prethodnih pogrešaka. "

Sljedeći koraci

O nacrtu rezolucije raspravljat će se i staviti na glasanje tijekom plenarne sjednice sljedećeg tjedna, zajedno s raspravom o presudi "Schrems II" u vezi s prijenosima podataka iz EU u SAD.

Očekuje se da će Komisija u narednim mjesecima donijeti odluku o adekvatnosti zaštite podataka Ujedinjenog Kraljevstva i nastavka prijenosa podataka u UK.

vrh stranice
vrh stranice