Zaštita okoliša: paket politika za čišći zrak u Europi

18.12.2013.

Loša kvaliteta zraka najveći je okolišni uzrok prerane smrti u EU-u – više građana izgubi život zbog nečistog zraka nego što pogine u prometnim nesrećama. On se negativno odražava i na kvalitetu života osoba oboljelih od astme i osoba s drugim respiratornim problemima. Kako bi se uhvatila u koštac s tim problemima, Komisija je danas donijela nove mjere za smanjenje onečišćenja zraka. Paketom politika za čišći zrak ažurira se postojeće zakonodavstvo i dodatno smanjuju štetne emisije iz industrije, prometa, postrojenja za proizvodnju energije i poljoprivrede u cilju smanjenja njihova učinka na zdravlje ljudi i na okoliš. Onečišćenje zraka također uzrokuje gubitak radnih dana i velike troškove liječenja, pri čemu su najviše pogođene ranjive skupine poput djece, osoba oboljelih od astme i starijih ljudi. Osim toga, onečišćenjem iz kojeg proizlaze prekomjerna količina dušika (eutrofikacija) i kisele kiše narušavaju se i ekosustavi. Ukupni izravni troškovi koje društvo godišnje snosi zbog onečišćenja zraka, uključujući štetu nanesenu usjevima i objektima, iznose 23 milijarde eura. Koristi za zdravlje ljudi koje proizlaze iz provedbe paketa iznose približno četrdeset milijardi eura godišnje, što je gotovo dvanaest puta više nego godišnji troškovi smanjenja onečišćenja, za koje se predviđa da će 2030. dosegnuti 3,4 milijarde eura.

Dodatne informacije: IP/13/1274 i MEMO/13/1169
vrh stranice
vrh stranice