Zapošljavanje: Komisija pozdravlja činjenicu da je Vijeće donijelo Direktivu o provođenju upućivanja radnika

13.05.2014.

Europska komisija pozdravila je današnje konačno donošenje novih mjera za bolje provođenje propisa EU-a o upućivanju radnika u Vijeću ministara EU-a. Novom Direktivom o provođenju upućivanja radnika osigurat će se poštovanje prava upućenih radnika u praksi i ojačati pravni okvir za pružatelje usluga. Države članice moraju prenijeti novu Direktivu o provođenju u svoje nacionalno zakonodavstvo u roku od dvije godine i dvadeset dana od njezine objave u Službenom listu EU-a. "Donošenjem Direktive za provođenje propisa EU-a o upućenim radnicima uoči europskih izbora jasno poručujemo da Europa ne prihvaća prijevaru ili zlouporabu na račun upućenih radnika, kao ni druge oblike 'socijalnog dampinga'", izjavio je europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor.

Vidi i: MEMO/14/344.
Dodatne informacije: IP/14/542
vrh stranice
vrh stranice