Zajedničko stajalište europske industrije o Uredbi o strojnim proizvodima

07.10.2021.

Uredba o strojnim proizvodima je nesumnjivo jedan od najvažnijih propisa za europsku prerađivačku industriju. Zadnjih tridesetak godina Uredba je uspješno osiguravala najvišu razinu sigurnosti strojnih uređaja u svijetu, podržavala zajedničko tržište i konkurentnost EU te omogućavala industriji da inovira i razvija se. U skladu s dosadašnjom praksom, važno je da budući zakonodavni okvir Uredbe zadrži tu ravnotežu između sigurnosti i inovacija te da bude dosljedna- kako za proizvođače, tako i za korisnike. 

Potpisnici ovog pisma su 17 europskih udruženja. HUP- Udruga metalne industrije i HUP- Udruga elektroindustrije su članice dviju duruga potpisnica- Ceemet i Orgalim te podržavaju izneseni stav.

Glavne poruke industrije

Podržavamo da propis umjesto direktive postane uredba jer će se na taj način osigurati jedinstvena primjena u svim državama članicama EU i slobodno kretanje robe. Industrija pozdravlja primjenu modernih tehnologija kojom će se omogućiti da dokumentacija koja prati strojeve bude u digitalnom formatu, a ne papirnata dokumentacija.

Drastična promjena pristupa kojim se nastoji uvesti obvezna ocjena sukladnosti od treće strane za sve proizvode iz Priloga I. samo će naštetiti industriji te neće donijeti vidljive koristi. Ovakav prijedlog je neopravdan jer ne postoje dokazi da su strojni uređaji čiju ocjenu sukladnosti daje treća strana sigurniji od onih koje proizvođač ocjenjuje kroz svoju internu kontrolu proizvodnje. Nadalje, prijedlog podcjenjuje troškove dodatnih resursa, logistike, planiranja i lead time-a koje bi to stvorilo. Ovakav zahtjev je nekonkurentan jer povećava neizvjesnost te produljuje vrijeme do uvođenja na tržište, a dodatni troškovi narušit će konkurentnost- unazadit će mala i srednja poduzeća, a velika potaknuti da izmjeste svoje strateške pogone u višepodržavajuće regije. Završno, spriječit će uvođenje na tržište proizvodnje malih serija.

Predložena regulativa stvara novi, paralelni sustav, a EU već ima dobar sustav usklađenih normi. Ovakav pristup nije prihvatljiv, a njegova nejasna implementacije narušit će njegovu ulogu i princip tog sustava.  Nadalje, odredbe kojima se predlaže urediti razvoj tehničkih specifikacija nisu jasne što bi moglo dovesti do neusklađenost s međunarodnim sustavom normi.

Zajedničko stajalište industrije(originalni tekst)

vrh stranice