Vijeće donijelo pojednostavnjena pravila o PDV-u za mala poduzeća

20.02.2020.

Vijeće je 18. veljače 2020. donijelo pojednostavnjena pravila o PDV-u koja se primjenjuju na mala poduzeća.

Svrha je novih mjera smanjiti administrativno opterećenje i troškove usklađivanja za mala poduzeća te stvoriti fiskalno okruženje kojim će se malim poduzećima pomoći da rastu i učinkovitije trguju preko granica.

Poduzeća imaju administrativne obveze u vezi s PDV-om i prikupljaju PDV. Time nastaju troškovi usklađivanja koji su razmjerno viši za mala nego za veća poduzeća. Postojećim sustavom PDV-a predviđeno je da je izuzeće od plaćanja PDV-a za mala poduzeća dostupno samo domaćim igračima. Reformom koja je danas dogovorena omogućit će se da se slično izuzeće od plaćanja PDV-a primjenjuje na mala poduzeća osnovana u drugim državama članicama.

Ažuriranim pravilima poboljšat će se i struktura izuzeća, čime će se doprinijeti smanjenju troškova usklađivanja u vezi s PDV-om. Time će se pružiti prilika za poticanje dobrovoljnog usklađivanja, a tako i pomoći u smanjenju gubitaka prihoda zbog neispunjavanja propisa i prijevara u području PDV-a.

Tekstom se predviđa da će mala poduzeća ispunjavati uvjete za pojednostavnjena pravila o usklađenosti u vezi s PDV-om ako njihov godišnji promet bude ispod praga koji odredi dotična država članica, a koji ne može biti viši od 85 000 eura.

Pod određenim uvjetima mala poduzeća iz drugih država članica, koja ne prekorače taj prag, također će se moći koristiti pojednostavnjenim sustavom, ako njihov ukupni godišnji promet u cijelom EU-u ne prekorači 100 000 EUR.

 

Nova pravila primjenjivat će se od 1. siječnja 2025.

 

Tekst zaključaka Vijeća dostavljamo na poveznici:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5822-2020-INIT/hr/pdf

vrh stranice
vrh stranice