Usporedba drugog tromjesečja 2014. i prvog tromjesečja 2014.: državni dug povećao se na 92,7 posto BDP-a u europodručju te na 87,0 posto BDP-a u području EU28 (u Hrvatskoj 77 posto)

23.10.2014.

Eurostat je prvi put objavio tromjesečne podatke o državnom dugu prema metodologiji Europskog sustava računa 2010. (ESA 2010). Podaci obuhvaćaju revizije provedene zbog implementacije metodologije ESA 2010 i zbog primjene drugih statističkih prilagodbi. Krajem drugog tromjesečja 2014. omjer državnog duga i BDP-a u europodručju (EA18) iznosio je 92,7 posto, dok je na kraju prvog tromjesečja 2014. taj omjer iznosio 91,9 posto. U području EU28 omjer se s 86,0 posto povećao na 87,0 posto (u Hrvatskoj sa 76,6 posto na 77 posto). U usporedbi s drugim tromjesečjem 2013. omjer državnog duga i BDP-a povećao se i u europodručju (s 91,7 posto na 92,7 posto) i u području EU28 (s 85,1 posto na 87,0 posto).

Dodatne informacije: STAT/14/160
vrh stranice
vrh stranice