Uredba Vlade o izmjeni Uredbe Vlade o tvarima, pripravcima i biljkama koji se smatraju narkoticima; Prilog IV. (2015/7/FIN)

21.01.2015.

Molimo da najkasnije do 30. siječnja 2015. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: iva.nappholz@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice