Uredba o izmjeni Uredbe od 21. srpnja 1994. o klasifikaciji i izdavanju potvrda o sukladnosti ponašanja vodiča i električnih kablova u požaru, o odobravanju ispitnih laboratorija i utvrđivanju prijelaznih odredbi za korištenje europskih klasa za ponašanje u požaru (2014/0292/F)

18.07.2014.

Molimo da najkasnije do 25. kolovoza 2014. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: iva.nappholz@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice