Uredba o Interregu - postignut dogovor

03.12.2020.

Komisija je jučer (2.12.2020.) pozdravila politički dogovor koji su postigli Europski parlament i države članice EU-a o svojem prijedlogu za programe europske teritorijalne suradnje za razdoblje nakon 2020. („Interreg”). To je treći predmet kohezijske politike o kojem su pregovori u okviru trijaloga završeni i čeka se da pravne tekstove odobre Vijeće i Europski parlament na plenarnoj sjednici.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Pozdravljam današnji politički dogovor u vezi s Uredbom o Interregu. Tim se programom podupire i olakšava teritorijalna suradnja s ciljem prevladavanja formalnih i neformalnih prepreka koje sprečavaju rast i razvoj pograničnih regija i ispunjenje njihova punog potencijala. Olakšava se i suradnja regija na vanjskim granicama tako što se odgovara na njihove specifične razvojne potrebe i pridonosi sigurnijoj i zaštićenijoj Europi. Nalazimo se u središtu europskog projekta.

Šestom generacijom Interrega i proračunom od 8 050 milijuna eura poduprijet će se suradnja među regijama, građanima i gospodarskim dionicima preko kopnenih i morskih granica. Novim zakonodavstvom obuhvatit će se i suradnja među regijama na transnacionalnoj razini u okviru makroregionalnih strategija i strategija morskih bazena: Baltičkog, Jonskog/Jadranskog i Crnog mora, Dunava i Alpi.

Prvi će se put dodijeliti posebna sredstva za jačanje suradnje najudaljenijih regija sa susjednim područjima, kao što su karipske regije, s ciljem poticanja gospodarske razmjene s regionalnim partnerima i njihova zajedničkog razvoja.

 

Nastavit će se i međuregionalna suradnja radi promicanja razmjene stručnog znanja, primjera dobre prakse i izgradnje kapaciteta s pomoću posebnog skupa programa: Interreg EuropeUrbactInteract i ESPON.

Jednako je važno da se u okviru programa PEACE PLUS u programskom razdoblju 2021.–2027. nastavi rad na programu PEACE koji se financira iz EFRR-a kako bi se poduprli mir i pomirenje između pograničnih regija Irske i Sjeverne Irske suradnjom sjevera i juga na temelju Sporazuma na Veliki petak kojim se osigurava temelj mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj.

Osim toga racionalizirat će se teritorijalna suradnja, posebno zahvaljujući mjerama pojednostavnjenja dogovorenima u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama.

 

Dogovor obuhvaća sljedeće elemente:

 • podjelu dodijeljenih sredstava za svako posebno područje djelovanja:
  • 5 800 milijuna eura za prekograničnu suradnju
  • 1 467 milijuna eura za transnacionalnu suradnju
  • 490 milijuna eura za međuregionalnu suradnju
  • 280 milijuna eura za najudaljenije regije
 • posebnu stopu sufinanciranja sredstvima EU-a od 80 %, povećanu na 85 % za najudaljenije regije, dogovorenu Uredbom o zajedničkim odredbama
 • odredbe o tematskoj koncentraciji između unutarnjih kopnenih granica, uključujući obvezu potpore mjerama kojima se doprinosi ostvarenju europskog zelenog plana, kao i mjerama obuhvaćenima Uredbom o Europskom socijalnom fondu plus. Njima se potiču i novi posebni ciljevi u okviru Interrega, posebno kako bi se Europu učinilo sigurnijom i zaštićenijom
 • odredbe o fleksibilnosti kojima se olakšava potpora malim projektima, uključujući međuljudske inicijative
 • potpunu i fleksibilnu potporu tehničkoj pomoći, prilagođenu potrebama svake vrste programa.

 

Sljedeći koraci

Nakon političkog dogovora od 10. studenoga 2020. između Europskog parlamenta, država članica EU-a u Vijeću i Komisije o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i instrumentu NextGenerationEU sada je potrebno hitno pravno donošenje Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (VFO), uredbe o instrumentu NextGenerationEU te izmjene odluke o vlastitim sredstvima.

Dugoročni proračun EU-a će nakon što ga se donese, zajedno s inicijativom NextGenerationEU, privremenim instrumentom osmišljenim za poticanje oporavka Europe, biti najveći poticajni paket ikad financiran proračunskim sredstvima EU-a. S ukupnim iznosom od 1,8 bilijuna eura pomoći će u obnovi Europe nakon pandemije koronavirusa. Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa. 

 

Kontekst

Europska komisija objavila je 29. svibnja 2018. niz zakonodavnih prijedloga za kohezijsku politiku EU-a za razdoblje nakon 2020., uključujući Prijedlog uredbe o programima europske teritorijalne suradnje za razdoblje nakon 2020. (poznatije kao „Interreg”). Interreg je jedan od ključnih instrumenata EU-a za potporu prekograničnoj suradnji financiranjem projekata. Cilj mu je kolektivno svladati zajedničke izazove i pronaći zajednička rješenja u područjima kao što su zdravlje, okoliš, istraživanje, obrazovanje, promet, održiva energija i mnogim drugima. 

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama:

Interreg – Europska teritorijalna suradnja

Mjere kohezijske politike EU-a protiv koronavirusa

Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku i Portal o bolesti COVID-19

Plan oporavka

dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. i instrument Next Generation EU

vrh stranice
vrh stranice