Uredba ministra administraciju i digitalizaciju o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati uslužni kanali (2014/466/PL)

29.10.2014.

Molimo da najkasnije do 05. prosinca 2014. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: iva.nappholz@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice