Uredba austrijskog Instituta za građevinsku tehniku o specifikaciji građevinskog materijala ÖA (Baustoffliste ÖA) - (2015/16/A)

25.02.2015.

Molimo da najkasnije do 16. ožujka 2015. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: iva.nappholz@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice