Upućivanje na rad u drugu državu članicu: postojeća zaštita od socijalnog dampinga u EU-u

06.12.2013.

Kao pripremu za zasjedanje Vijeća ministara zapošljavanja, socijalne politike i zdravstva 9. i 10. prosinca (vidi MEMO/13/1104), na kojem će se nastojati postići dogovor o tzv. "općenitom pristupu" o prijedlogu Komisije iz ožujka 2012. za donošenje direktive kojom bi se olakšala i poboljšala provedba pravila definiranih u Direktivi o radnicima upućenim na rad u drugu državu članicu iz 1996., Europska komisija izdala je memorandum o upućivanju radnika na rad u drugu državu članicu u kojem se daje pregled postojećih oblika zaštite od socijalnog dampinga u EU-u.

Dodatne informacije: MEMO/13/1103
vrh stranice
vrh stranice