U Službenom listu objavljen novi okvir o zlouporabi tržišta

12.06.2014.

Danas su u Službenom listu EU-a objavljene Uredba br. 596/2014 o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i Direktiva 2014/57/EU o kaznenim sankcijama za zlouporabu tržišta (Direktiva o zlouporabi tržišta). Uredba o zlouporabi tržišta stupit će na snagu u srpnju 2016. Države članice imaju dvije godine za prijenos Direktive o kaznenim sankcijama za zlouporabu tržišta u svoje nacionalno zakonodavstvo. Novim pravilima o zlouporabi tržišta ažurira se i jača postojeći pravni okvir kako bi se zajamčila cjelovitost tržišta i zaštita ulagača koju nudi postojeća Direktiva o zlouporabi tržišta (2003/6/EC), koja će se sada staviti izvan snage. Uredbom o zlouporabi tržišta jamči se usklađenost regulative s razvojem tržišta, npr. rastom novih trgovinskih platformi, izvanburzovnim trgovanjem i novim tehnologijama, npr. visokofrekventnim trgovanjem, pridonosi borbi protiv zlouporabe tržišta na tržištu roba i s njima povezanim tržištima izvedenica, izričito zabranjuje manipulacija referentnim vrijednostima (kao što je LIBOR), potvrđuju ovlasti regulatora za istražno i upravno sankcioniranje, jamči primjena jedinstvenih pravila te, kad je to moguće, smanjuje administrativno opterećenje izdavatelja na tržištu malih i srednje velikih poduzeća. Direktivom o kaznenim sankcijama za zlouporabu tržišta (Direktivom o zlouporabi tržišta) dopunjuje se Uredba o zlouporabi tržišta jer se od svih država članica zahtijeva usklađenost kazni za kaznena djela trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem te uvođenje maksimalnih kaznenih sankcija od najmanje četiri odnosno dvije godine za najteža djela zlouporabe tržišta. Države članice morat će se pobrinuti da se takvo ponašanje, uključujući manipulaciju referentnim vrijednostima, klasificira kao kazneno djelo koje će se svugdje u Europi kažnjavati učinkovitim sankcijama.
Vidi i MEMO/14/78 te MEMO/13/774.
vrh stranice
vrh stranice