U Osijeku održan PUMA seminar “Zakon o radu u praksi”

14.06.2019.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojega PUMA programa organizirao je danas 14. lipnja 2019. godine seminar na temu „Zakon o radu u praksi” u svojim prostorijama.

Bez obzira na donošenje novog Zakona o radu (NN 93/14) u kojem su se, između ostaloga promijenile i odredbe koje reguliraju pitanje godišnjeg odmora ili rad na određeno vrijeme, a u praksi su česti upiti upravo vezano za isto, a osobito na sam izračun i stjecanja prava na godišnji odmor, načini promjene i ugovaranje plaće, razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme i dr. o čemu je i bio naglasak na seminaru, uz prikaz praktičnih primjera.

Kako pravilno otkazati ugovor o radu, često je pitanje poslodavaca, te je naglasak bio na čestim pogreškama koje poslodavci čine prilikom otkazivanja ugovora o radu, uz prikaz sudske prakse za svaku pojedinu vrstu otkaza.

Seminar je obuhvatio i sve potrebne evidencije koje je poslodavac dužan voditi sukladno novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17).

Predavanje je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek.

vrh stranice
vrh stranice