U Osijeku održan EU-OSHA seminar

10.10.2018.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizirao je seminar u srijedu, 10. listopada 2018. godine u svojim prostorijama. Polaznicima su predstavljeni rezultati istraživanja ESENER-2 radi boljeg i učinkovitijeg upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja radnika, te dana usporedba rezultata istraživanja s vlastitom praksom.

U sklopu ESENER-2 istraživanja provedenog 2014. godine, obrađeno je jedanaest tema: Starenje i zaštita na radu, Prednosti dobre zaštite na radu, Opasne supstance, Upravljanje zaštitom na radu i sudjelovanje radnika, Zaštita na radu i obrazovni sustav, Mikro i mala poduzeća i zaštita na radu, Poremećaji mišićno-koštanog sustava, Nanomaterijali, Stres i psihosocijalni rizici, Žene i zaštita na radu, Mladi i zaštita na radu.

Projekt je predstavila Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, a o ESENER-u 2 i temama Žene i zaštita na radu, Poremećaji mišićno-koštanog sustava i Opasne tvari predstavila je Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređenje zašite na radu.

U okviru seminara predstavljeni su i primjeri dobrih praksi članova HUP-a. O sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika Saponije pri proizvodnji praškastih i tekućih deterdženata održala je Đurđica Kovačević, Saponia d.d. Osijek, a o korištenju opasnih kemikalija u pogonu proizvodnje vode za ljudsku potrošnju, predstavio je Dubravko Pichler, Vodovod- Osijek d.o.o.

Ovaj traženi seminar, održan je u okviru PUMA programa kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina, uz potporu Osječko-baranjske županije.

vrh stranice
vrh stranice