Tržišno natjecanje: godišnje izvješće pokazuje doprinos politike tržišnog natjecanja poticanju konkurentnosti

06.05.2014.

Izvješće Europske komisije o politici tržišnog natjecanja za 2013. godinu pokazuje da njezina provedba pridonosi promicanju rasta i konkurentnosti diljem EU-a. Provedbom pravila o zabrani monopola poduzećima s dominantnim položajem na tržištu onemogućuje se isključivanje konkurencije s tržišta te se stvaraju uvjeti za smanjenje ulaznih cijena u europskoj industriji. Kontrolom spajanja poduzeća održava se otvorenost i učinkovitost tržišta. Politikom državnih potpora održavaju se ujednačeni uvjeti za poduzeća na jedinstvenom tržištu te pridonosi usmjeravanju javnih sredstava na ciljeve koji potiču rast. Provedba politike tržišnog natjecanja ujedno je i ključna za ex ante uredbe te predstavlja neizostavno sredstvo u očuvanju glavnog kapitala EU-a – jedinstvenog tržišta.

Dodatne informacije: IP/14/521
vrh stranice
vrh stranice