Trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a: Europska komisija objavljuje pregovaračko stajalište EU-a o financijskim uslugama

27.01.2014.

Europska Komisija danas objavljuje neslužbeni prijedlog u kojem objašnjava svoje ciljeve povezane s financijskim uslugama u okviru pregovora o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP). EU predlaže da se u okviru TTIP-a uspostavi transparentan i odgovoran postupak kojim bi se dvjema strankama omogućila suradnja u jačanju financijske stabilnosti. Cilj nije definiranje (ili redefiniranje) biti međunarodnih normi financijsko reguliranje ili pregovaranje o bonitetnim pravilima. Cilj je stvoriti djelotvornu platformu za regulatore iz EU-a i SAD-a kojom bi se osigurala usklađenost pravila EU-a i SAD-a.  
Budući da globalna priroda financijskih usluga uključuje prenošenje rizika neovisno o nacionalnim granicama, EU vjeruje da je to jedini način kojim bi se u budućnosti osigurala održiva, čvrsta i otporna financijska tržišta. Zahvaljujući većoj interoperabilnosti pravila, korist će imati i financijski subjekti jer će se izbjeći rascjepkanost tržišta i stvoriti ravnopravniji uvjeti. Prijedlogom EU-a pruža se mogućnost postavljanja dugoročnih temelja za integrirano i stabilno transatlantsko financijsko tržište. Objavljivanjem tog neslužbenog prijedloga naglašava se politika Komisije koja teži prema najvećoj mogućoj razini transparentnosti u postupku pregovaranja o TTIP-u. To je posljednji od mnogih dokumenata o stajalištu koje je Komisija već stavila na raspolaganje široj javnosti na svojem web-mjestu.

Dodatne informacije: TTIP i financijske usluge.
vrh stranice
vrh stranice