Trgovinski pregovori između EU-a i SAD-a neće dovesti do slabljenja standarda zaštite u EU-u

11.10.2013.

U govoru koji je jučer održao na Institutu Aspen u Pragu povjerenik EU-a za trgovinu Karel De Gucht iznio je svoje viđenje najvažnijeg aspekta partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP): smanjenja regulatornih prepreka trgovini koje postoje između EU-a i SAD-a.
Povjerenik De Gucht smatra da je potrebno ostvariti tri cilja: "Moramo surađivati na budućoj regulativi da bismo izbjegli nepotrebne prepreke trgovini, moramo pronaći način da postojeća pravila učinimo kompatibilnijima te moramo pronaći odgovarajuće institucije koje će podržavati rad na tom području.
"Takva bi institucija mogla biti "vijeće za regulatornu suradnju", u kojem bi surađivale najvažnije europske i američke regulatorne agencije te koje bi TTIP-u omogućilo da "zaživi". Povjerenik De Gucht istodobno je istaknuo da uklanjanje regulatornih prepreka ne znači bespoštednu konkurenciju, što tvrde neki kritičari. "Ničim što dogovorimo u okviru TTIP-a neće se smanjiti standardi zaštite." Primjer jedinstvenog tržišta EU-a dokazuje da regulatorna suradnja može rezultirati najvećom razinom zaštite potrošača, okoliša i radnih prava na svijetu te da "visoki standardi i otvorena tržišta ne moraju nužno biti međusobno isključivi".

Dodatne informacije: SPEECH/13/801
vrh stranice
vrh stranice