Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 2013.: borba protiv HIV-a/AIDS-a u EU-u

29.11.2013.

Kao i svakog 1. prosinca, Europska komisija obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, kojim nam se još jedanput pruža prilika da se ujedinimo u borbi protiv HIV-a te da naglasimo važnost podizanja svijesti o HIV-u i AIDS-u. Politike EU-a usredotočene su prvenstveno na prevenciju, podršku osobama koje žive s HIV-om/AIDS-om te bolju suradnju među nacionalnim tijelima, civilnim društvom i dionicima diljem Europe. Europska komisija intenzivno sudjeluje i u borbi protiv HIV/AIDS-a na svjetskoj razini putem raznih politika i fondova koji pridonose borbi protiv te bolesti.

Dodatne informacije: MEMO/13/1072
vrh stranice
vrh stranice