Stopa za obračun članarina turističkim zajednicama umanjuje se od siječnja 2016. godine

14.10.2015.

Obavještavamo Vas da su u Narodnim novinama broj 110/2015 objavljene izmjene i dopune Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, čime se provodi Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta.
Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja navedeno smanjenje jer je isto na tragu naših brojnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje tzv. skrivenih nameta. Upravo je HUP prvi otvorio pitanje cijelog niza neporeznih davanja koji ili predstavljaju za gospodarstvo preveliko opterećenje ili su to neopravdano velika sredstva s obzirom na svrhu zbog koje se plaćaju.

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama propisan je način razvrstavanja pravnih i fizičkih osoba u skupine prema djelatnostima, o kojima ovisi primjena stope za obračun članarine. Članarina se plaća po razredu turističkog mjesta i stopi određenoj prema skupini djelatnosti (poduzetnici su podijeljeni u tri skupine djelatnosti, a oni koji se bave trgovinom u četiri skupine djelatnosti).

Sukladno navedenim izmjenama, od 1. siječnja 2016. godine, stope po kojima se obračunava članarina turističkim zajednicama se umanjuju za 15%.
vrh stranice
vrh stranice