Smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva u fokusu projekta Ministarstva gospodarstva i HUP-a

06.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca, dugogodišnji zagovarač potrebe smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva, kao glavni partner Ministarstva gospodarstva, aktivno ukazuje na konkretna opterećenja kroz projekt provedbe Akcijskog plana smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva. Navedeno smanjenje jedna jedna je od obveza prihvaćenih u okvirima Europskog semestra, definirana Nacionalnim programom reformi 2015., a konkretizirana na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26. kolovoza 2015. godine u obliku ovog Akcijskog plana. Kao provedbeni alat navedenog smanjenja odabrana je Standard Cost Model (dalje u tekstu: SCM) metodologija, koja se u okviru sustava procjene učinaka propisa koristi u gotovo svim državama članicama Europske unije.
Za provedbu pilot projekta mjerenja SCM metodologijom odabrano je sljedećih 6 područja: otvaranje d.o.o. i obrta, gradnja, zaštita na radu, obnovljivi izvori energije te sanitarni i zdravstveni uvjeti. Istaknutom metodologijom popisat će se i mjeriti administrativni trošak odabranih područja, a što će u konačnosti rezultirati smjernicama, odnosno preporukama u vidu smanjenja administrativnog troška za 20% kumulativno u šest odabranihpodručja.

HUP je preko svojih predstavnika aktivno uključen u sve radne skupine u okviru ovog projekta kojim koordinira Uprava za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva, a u projektu sudjeluju i Agencija za investicije i konkurentnost, nadležna ministarstva - ovisno o području mjerenja te Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.
HUP će i nadalje angažirati sve raspoložive kapacitete za postizanje cilja – smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva te pripremu prijedloga novih područja koja će biti predmetom mjerenja i smanjenja za 2016. godinu.
vrh stranice
vrh stranice