Seminar Javna nabava – sustav e-Žalbe okupio više od 100 uzvanika

21.02.2018.

Zagreb, 21.2.2018. - Danas se u prostorijama HUP-a održao seminar u suradnji s Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), s temom „Javna nabava – sustav e-Žalbe", s obzirom na značaj koji uvođenje elektroničke žalbe ima za gospodarske subjekte, a s ciljem pružanja dodatnih informacija i edukacije o mogućnostima i načinu izjavljivanja e-Žalbe.
O gospodarsko-pravnom aspektu e-Žalbe govorio je Goran Matešić, predsjednik DKOM-a, a u svom je nastupu istaknuo i sljedeće: „Hrvatska udruga poslodavaca jedan je od najvažnijih subjekata u procesu kreiranja transparetnijeg pravnog okvira koji će pružiti jasnija pravila tržišnog natjecanja stoga nam je izuzetno drago da se upravo u HUP-u održala današnja prezentacija novog sustava e-Žalbe.“

„Digitalizacija postupka javne nabave, a osobito žalbenog dijela kao jednog od njezinih najvažnijih segmenata, svakako je značajan iskorak koji pridonosi pojednostavljenju cjelokupnog procesa te ga u ime HUP-a pozdravljamo." - naglasila je Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom HUP-a te zahvalila DKOM-u na pomoći u edukaciji poduzetnika u korištenju ovog novog alata.

Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika DKOM-a, predstavio je novine koje donosi Pravilnik o izjavljivanju elektroničke žalbe u javnoj nabavi (NN 101/17.) dok je Ostap Graljuk, voditelj Uredništva multimedijskih izdanja, Narodne novine održao prezentaiju o tome kako izjaviti e-Žalbu.

Mnogobrojni uzvanici, članovi HUP-a, imali su na samom kraju ovog edukativnog seminara priliku postavljati pitanja o svemu onom što im još nije u potpunosti jasno, a tiče se primjene novog sustava e-Žalbe.
vrh stranice
vrh stranice